Diagnose

Rehabilitering - amputasjon av bein (underekstremiteter),

Etter amputasjon av bein kan det vere aktuelt med tilpassing av protese og trening i bruk av denne. Ein beinprotese er eit ortopedisk hjelpemiddel som kompenserer for manglande bein/del av bein.

Ein beinamputasjon er eit kirurgisk inngrep der ein fjernar heile, eller ein del av beinet. Amputasjon skjer på ulike nivå: hofte,  lår, kne, legg og fot. Det er ulike årsaker til amputasjon. Vanlegast er sjukdom i blodårane i beinet på grunn av åreforkalkning. Amputasjon kan også bli nødvendig ved kreft/svulstar, alvorleg infeksjon, eller på grunn av skade/traume.

Beinamputasjonen vil ofte påverke den fysiske funksjonen din, og tilpassing og trening med protese kan delvis kompensere for dette.


Tilvising og vurdering

Du kan bli tilvist direkte frå avdelinga som utfører amputasjonen, og dersom alt ligg til rette for det kan du bli direkte overflytta til rehabiliteringssengeposten. Det kan også bli bestemt at du kjem til ei poliklinisk tverrfagleg vurdering etter utskriving.

Fastlegen din, eller kirurgen, kan også seinare tilvise deg til tverrfagleg vurdering for protesetilpassing og trening.

 

Utgreiing

Vi gjer ei tverrfagleg vurdering på om du kan ha nytte av ein beinprotese. Vi tek då utgangspunkt i amputasjonsnivå og forholda kring amputasjonsstumpen og det gjenverande beinet, kva funksjon du har no og hadde før amputasjonen, i tillegg til den generelle helsetilstanden din. I lag med deg ser vi på moglegheiter og avgrensingar du har ved bruk av beinprotese.

Dersom konklusjonen er at du skal innleggast til protesetilpasning og trening, får du informasjon om vidare forløp.


Behandling

Du blir innlagt i rehabiliteringsavdelinga på sjukehuset, der du møter eit tverrfagleg team.

Rehabiliteringstilbodet blir tilpassa individuelt, etter ei tverrfagleg vurdering. Fokuset er tilpassing av protese og trening i aktivitetar frå dagleglivet med og utan protese. Vi tar ei vurdering av fantomsmerter og stumpsmerter. Teamet gir deg rettleiing og råd kring arbeid og utdanning, hjelpemiddel, tilpasning av heimen din, i tillegg til rettane du har til trygd. Vi tek kontakt med heimkommunen din om det er nødvendig, og du får informasjon om pasientforeningane for amputerte.

Målet er at du blir mest mogleg sjølvhjelpt i daglege aktivitetar i heimen, på arbeid og i fritida.

 

Oppfølging

Vi sender ein rapport frå rehabiliteringsopphaldet til fastlegen din og eventuelle andre samarbeidspartnarar.

Ved utskriving avtalar vi vidare kontrollopplegg på sjukehuset, og oppfølging lokalt.

Fastlege kan også tilvise til vurdering utanom planlagt kontrollopplegg dersom det kjem til proteserelaterte problemstillingar. Du blir då kalla inn til ei poliklinisk vurdering, eventuelt ei kort sjukehusinnlegging om problemet er meir omfattande.

Hos oss får du tilbod om ein tverrfagleg poliklinisk kontroll 3 månader og 12 månader etter utskriving, der du treff lege, fysioterapeut og ortopediingeniør. Du vil også få eigne avtalar hos ortopediingeniør for tekniske justeringar ved behov.

Kontakt

Ålesund sjukehus Fysikalsk medisin og rehabilitering sengepost

Kontakt Fysikalsk medisin og rehabilitering sengepost

Oppmøtestad

Vi held til i 3. etg i lågblokka.
Blomar i forgrunn av Ålesund sjukehus

Ålesund sjukehus

Åsehaugen 5

Transport

Besøksparkering på tilvist stad på sjukehusområdet, sjå kart under. 

 • Merk at du alltid må registrere bilnummeret på parkeringsautomat eller i EasyPark-appen ved ankomst
 • Vi anbefaler betaling med kort framfor mynt. Då kan du velje P-tid med god margin slik at du unngår stress for å nå parkeringstida. Kjem du tilbake før utløpt tid kan du avslutte ved å sette inn kortet igjen. Du betaler då kun for brukt parkeringstid
 • Det er også mogleg å betale med mynt, men då må du tilbake til automaten viss du må forlenge parkeringstida. Du får heller ikkje refundert beløp om du forlater plassen tidlegare
 • Appen EasyPark er også eit godt betalingalternativ ​

Endra parkeringsområde og stengd inngang nord (poliklinikkinngangen) 

20. november 2023 stengde vi Inngang nord (poliklinikkinngangen) og la om parkeringsområda ved Ålesund sjukehus i samband med ombygging. Under får du oversikt over dei nye parkeringsområda og korleis du lettast kjem til hovudinngangen.  

Kart
Stengd inngang er markert med raudt kryss. 

Markerte område på bildet

 • Grøn markering: Parkering for pasientar/besøkande
 • Gul markering: HC-parkering
 • Raud markering: Parkering for blodgivarar
 • Blå markering: Parkering for besøkande med spesialbevis
 1. Hovudinngang
  Merk av- og påstiging "kyss og køyr sone" utanfor barne- og ungdomsavdelinga
 2. Administrasjonsbygget
 3. Akuttmottaket
 4. Alderspsykiatrisk døgn
 5. Alderspsykiatrisk poliklinikk
 6. Apotek
 7. Audiopedagogen
 8. Barne- og ungdomsavdelinga
 9. BUP
 10. Dagkirurgi Aust
 11. Habiliteringsbygget
 12. Kreftavdelinga
 13. Psykisk helsevern døgn
 14. Psykisk helsevern poliklinikk
 15. UPA
 16. Åse hotell
 17. Åsebøen 1
 18. Åsebøen 5

Besøkande ved habiliteringsbygget, pårørande til barn ved audiopedagogen og barne- og ungdomsavdelinga kan få spesialbevis ved å ta kontakt med avdelingane.  

 

​Vi har fått ladestasjonar for el-bil ved alle dei fire sjukehusa. Her finn du ladestasjonen ved ditt sjukehus:

No kan du lade el-bilen ved sjukehusa

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Praktisk informasjon

​​Besøkstida er kl. 17.00-19.00 alle dagar. ​

​Ta med deg treningsklede og gode sko, gjerne joggesko. Vi har vekentlege friluftsgrupper. Om du ønsker å delta på desse bør du ha med klede og sko til utebruk, tilpassa årstida. Det er ønskeleg at pårørande tar med klede heim til vask, men ved behov kan vi vaske klede i sengeposten. 

Dersom du bruker augedropar eller inhalasjonar er det fint om du tar med desse. 

Ta med oppdatert medisinliste (legemiddelliste). Om du har individuell plan ønsker vi kopi av denne.

Sengeposten har eigen matsal med buffét med brødmat og pålegg. ​Dei som treng det, får mat på rommet.

Frukost:   kl 08.00

Lunsj:       kl 12:00

Middag:   kl 16:00

Kveldsmat: kl 19.30

​Etter avklaring med teamet kan du få permisjonar ettermiddag/helg. Ved permisjonar må du sjølv ordne transport og dekke eventuelle kostnader.


​Sjukehuset har ikkje ansvar for pengar eller verdisaker som du har med. 

Om du skulle ønske det, kan du låne låsbar oppbevaringsboks.


​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


​Vi ber om avgrensa bruk av parfyme, då det er mange av pasientane våre som reagerer på dette.

​Dette gjeld også ved poliklinisk time på sjukehuset. ​

​​​Næraste alternativ for pasientar og pårørande som treng overnatting er pasienthotellet på Åse.

Åse hotell


Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

07.30–15.30

​Apoteket ligg på nordsida av sjukehuset, nær inngangen til poliklinikkane.

Opningstider og kontaktinformasjon finn du på sjukehusapoteket sine sider

 

Kantina​

Vi har god heimelaga mat, varme og kalde rettar, til gode prisar.​

Du finn oss​ i 1. etasje. Velkomen!

Opningstider:

 • Måndag til fredag: kl 09.00 - 15.00
 • Helg og høgtid: stengt

Kios​k

I tillegg har vi kiosk i hovedvestibylen ved sjukehuset. 

Opningstider:

 • Måndag til fredag: kl 07.00 - 20.00
 • Laurdag og søndag: 12.00 - 18.00
 • Raude dagar: 10.00 - 18.00

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten løyve.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket ved sjukehuset.