Behandling

Skabb-behandling

Skabb er ein midd som legg egg og lagar små gonger i det øvste hudlaget. Tilstanden er ufarleg, men gir eit hudutslett som klør kraftig. Skabb forsvinn ikkje av seg sjølv, og skal alltid behandlast med krem eller ein kombinasjon av krem og tablettar.

Skabb er et sterkt kløende hudutslett som skyldes skabbmidd. Kløen er ofte verre om natten og når du er varm. Skabb forsvinner ikke av seg selv, og skal alltid behandles.

Les meir på helsenorge.no

Skabb kan smitte ved direkte hudkontakt, seksuell kontakt og i nokre tilfelle via tekstil. Midden trivst best i eit varmt miljø, til dømes i ei seng.

Det vanlegaste symptomet er sterk kløe. For dei fleste blir kløen verre på kvelden og om natta. Kløen startar som regel 4-5 veker etter smitte. Ein kan ikkje sjå sjølve skabbmidden utan mikroskop. Dei fleste som har skabb får eit raudt utslett, oftast mellom fingrane, handledda, olbogane, midja, på låra og kjønnsorgana.

Ved mistanke om skabb bør du kontakte lege. Alle nærkontaktane dine bør behandlast samtidig med deg, sjølv om dei ikkje klør. Som nærkontakt blir rekna alle i husstanden, og andre du har delt seng, handkle og liknande med. I tillegg til eigenbehandling, bør du gjere tiltak i heimen for å hindre ny smitte.

Før

Det er lurt å planlegge behandlinga godt og sette av tid til det du må gjere heime for å hindre smitte på nytt.

Må nærkontaktar behandlast?

Personar du har nærkontakt med bør behandlast, sjølv om dei ikkje klør. «Nærkontaktar» i denne samanhengen betyr alle i husstanden og andre du har delt seng, handkle og liknande med. Alle i husstanden bør ta behandling samtidig. Dette gjeld også viss du bur i kollektiv.

Kva skal gjerast i heimen?

Skabb døyr etter 6 døgn utan kontakt med hud, men også om han blir utsett for svært høg temperatur. Her er råd for å hindra smitte på nytt:

 • Vask alt av klede, handkle, sengetøy, kosedyr, pledd, dyner og puter du har vore i kontakt med dei siste 7 dagane på 60 grader. Tekstil som ikkje toler vask på 60 grader skal leggast vekk i 7 dagar i romtemperatur.
 • Ta mobildekselet av mobilen og legg det bort i 7 dagar.
 • Sko som har vore i bruk den siste veka set du bort i 7 dagar. Hugs at dette også gjeld for sports- og arbeidssko.
 • Støvsug seng og madrass som eit minimum. Snu overmadrassen eller dekk madrassen med plast. Alternativt kan du la vêr å bruke madrassen i 7 dagar.
 • Sofa, kontorstol og bilsete skal støvsugast grundig eller dekkast med plast. Alternativt kan du la tekstilmøblar stå ubrukt i 7 dagar.
 • Frysing av klede, tekstilar og sko kan vurderast, men effekten av frysing avheng av temperatur, tid og kor tettpakka tinga som skal frysast er. For å oppnå effekt må gjenstandane vere gjennomfrosne i 24 timar ved låg temperatur (-18 grader), og tinga må ikkje vere for tett pakka.

Under

Sjå framgangsmåten for det legemiddelet legen din har vurdert som best eigna for deg.

Permetrinkrem får du kjøpt reseptfritt på apoteket. Barn over 2 månader og gravide kan også bruke Permetrinkrem.

Følg prosedyren under punktvis:

 • Klipp og reingjer neglene.
 • Dusj og tørk hår og hovudbotn med ein hårføner.
 • Smør eit tynt lag liniment over heile kroppen, inkludert hovudbotn og ansikt. Hugs å smøre nøye mellom fingrar og tær, under negler, armholene, inni alle krokar i øyrene, rygg, navle, brystvorter, kjønnsorgana og rundt endetarmsopninga (anus).
 • Hos menn: smør under forhud og på glans penis. Ved svie på glans penis, kan du alternativt bruke Permetrin krem her.
 • Hos kvinner: Smør alle område med hårvekst genitalt, også mellom dei ytre kjønnsleppene. Du skal ikkje smøre på slimhinner.
 • Du må ha nok krem til å dekke heile kroppen. Det kan vere behov for å bruke fleire tubar per person, avhengig av hårvekst og storleik på kroppen. Du treng også ekstra krem til «ettersmøring» ved toalettbesøk og handvask.
 • Etter du har smurt deg inn tek du på deg reint undertøy/nattøy og du skal ha på deg dette tøyet i 24 timar.
 • Bruk bomullshanskar heile tida under behandlinga. Du skal aller helst unngå handvask og du kan ta plasthanskar over bomullshanskane ved toalettbesøk og handvask.
 • Dersom du MÅ vaske hendene i løpet av behandlinga, må hendene smørast inn på nytt, men då berre 1 gong.
 • Etter 24 timar skal du dusje eller bade og du byter tøy og sengetøy.
 • Gjenta behandlinga med Permetrinkrem etter 7 dagar. Følg same prosedyre.

Du får kjøpt «Benzylbenzoat» liniment reseptfritt på apoteket. Barn i alderen 2-7 år skal bruke ei fortynna oppløysing. Behandlinga blir utført i samråd med lege. Gravide bør nytte «Permetrin krem». Ver merksam på at Benzylbenzoat har ei sterk lukt.

Følg prosedyren under punktvis:

 • Klipp og reingjer neglene.
 • Dusj og tørk hår og hovudbotn med ein hårføner.
 • Smør eit tynt lag liniment over heile kroppen, inkludert hovudbotn og ansikt.
 • Hugs å smøre nøye mellom fingrar og tær, under negler, armholene, inni alle krokar i øyrene, rygg, navle, brystvorter, kjønnsorgana og rundt endetarmsopninga (anus).
 • Hos menn: smør under forhud og på glans penis. Ved svie på glans penis, kan du alternativt bruka Permetrin krem her.
 • Hos kvinner: Smør alle område med hårvekst genitalt, også mellom dei ytre kjønnsleppene. Du skal ikkje smøre på slimhinner.
 • Smøringa skal gjentakast totalt 3 gonger med Benzylbenzoat, med ei tørketid på 5 minutt mellom kvar smøring. Du må ha nok liniment til å dekke heile kroppen. Det kan vere behov for å bruke fleire flasker per person, avhengig av hårvekst og storleik på kroppen. Du treng også ekstra liniment til «ettersmøring» ved toalettbesøk og handvask.
 • Etter du har smurt deg inn tek du på deg reint undertøy/nattøy og du skal ha på deg dette tøyet i 24 timar.
 • Bruk bomullshanskar heile tida under behandlinga.
 • Du skal aller helst unngå handvask og du kan ta plasthanskar over bomullshanskane ved toalettbesøk og handvask. Dersom du MÅ vaske hendene i løpet av behandlinga, må hendene smørast inn på nytt, men då berre 1 gong.
 • Etter 24 timar skal du dusje eller bade og du byter tøy og sengetøy.
 • Gjenta behandlinga med Benzylbenzoat etter 7 dagar. Følg same prosedyre.

Du får kjøpt «Benzylbenzoat» liniment reseptfritt på apoteket. Barn i alderen 2-7 år skal bruke ei fortynna oppløysing. Behandlinga blir utført i samråd med lege. Gravide bør nytte Permetrinkrem (Nix©). Ver merksam på at Benzylbenzoat har ei sterk lukt. Legen din har bestemt at du i tillegg til Benzylbenzoat også skal bruke Ivermektintablettar.

Følg prosedyren under punktvis:

 • Klipp og reingjer neglene.
 • Dusj og tørk hår og hovudbotn med ein hårføner.
 • Smør eit tynt lag liniment over heile kroppen, inkludert hovudbotn og ansikt.
 • Hugs å smøre nøye mellom fingrar og tær, under negler, armholene, inni alle krokar i øyrene, rygg, navle, brystvorter, kjønnsorgana og rundt endetarmsopninga (anus).
 • Hos menn: smør under forhud og på glans penis. Ved svie på glans penis, kan du alternativt bruke Permetrin krem her.
 • Hos kvinner: Smør alle område med hårvekst genitalt, også mellom dei ytre kjønnsleppene. Du skal ikkje smøre på slimhinner.
 • Smøringa skal gjentakast totalt 3 gonger med Benzylbenzoat, med ei tørketid på 5 minutt mellom kvar smøring. Du må ha nok liniment til å dekke heile kroppen. Det kan vere behov for å bruke fleire flasker per person, avhengig av hårvekst og storleik på kroppen. Du treng også ekstra liniment til «ettersmøring» ved toalettbesøk og handvask.
 • Du skal bruke Ivermektintablettar samtidig som behandlinga med Benzylbenzoat. Du skal ikkje ete to timar før og to timar etter inntak av tablettane. Du kan drikke vatn.
 • Etter du har smurt deg inn tek du på deg reint undertøy/nattøy og du skal ha på deg dette tøyet i 24 timar.
 • Bruk bomullshanskar heile tida under behandlinga.
 • Du skal aller helst unngå handvask og du kan ta plasthanskar over bomullshanskane ved toalettbesøk og handvask. Dersom du MÅ vaske hendene i løpet av behandlinga, må hendene smørast inn på nytt, men då berre 1 gong.
 • Etter 24 timar skal du dusje eller bade og du byter tøy og sengetøy.
 • Gjenta behandlinga med Benzylbenzoat og Ivermektintablettar etter 7 dagar. Følg same prosedyre.

Permetrinkrem får du kjøpt reseptfritt på apoteket. Barn over 2 månader og gravide kan også bruke Permetrinkrem. Legen din har bestemt at du i tillegg til Permetrinkrem også skal bruke Ivermektintablettar.

Følg prosedyren under punktvis:

 • Klipp og reingjer neglene.
 • Dusj og tørk hår og hovudbotn med ein hårføner.
 • Smør eit tynt lag liniment over heile kroppen, inkludert hovudbotn og ansikt.
 • Hugs å smøre nøye mellom fingrar og tær, under negler, armholene, inni alle krokar i øyrene, rygg, navle, brystvorter, kjønnsorgana og rundt endetarmsopninga (anus).
 • Hos menn: smør under forhud og på glans penis. Ved svie på glans penis, kan du alternativt bruke Permetrin krem her.
 • Hos kvinner: Smør alle område med hårvekst genitalt, også mellom dei ytre kjønnsleppene. Du skal ikkje smøre på slimhinner.
 • Du må ha nok krem til å dekkja heile kroppen. Det kan vere behov for å bruke fleire tubar per person, avhengig av hårvekst og storleik på kroppen. Du treng også ekstra krem til «ettersmøring» ved toalettbesøk og handvask.
 • Du skal bruke Ivermektintablettar samtidig som behandlinga med Permetrinkrem. Du skal ikkje ete to timar før og to timar etter inntak av tablettane. Du kan drikke vatn.
 • Etter du har smurt deg inn tek du på deg reint undertøy/nattøy og du skal ha på deg dette tøyet i 24 timar.
 • Bruk bomullshanskar heile tida under behandlinga.
 • Du skal aller helst unngå handvask og du kan ta plasthanskar over bomullshanskane ved toalettbesøk og handvask. Dersom du MÅ vaske hendene i løpet av behandlinga, må hendene smørast inn på nytt, men då berre 1 gong.
 • Etter 24 timar skal du dusje eller bade og du byter tøy og sengetøy.
 • Gjenta behandlinga med Permetrinkrem og Ivermektintablettar etter 7 dagar. Følg same prosedyre.

Etter

Kan eg vere sikker på at eg ikkje lenger har skabb?

Det er vanleg å klø i fleire veker, sjølv om behandlinga har vore effektiv. Dersom du klør mykje etter avslutta behandling, kan du dusje med olje og bruke ein fuktkrem. Du kan også bruke ei svak kortisonsalve som finst reseptfritt på apotek. Dersom du mistenker at du ikkje har vorte frisk, må du oppsøke lege på nytt.

Har du spørsmål, kontakt fastlegen din eller les meir om skabb på Folkehelseinstituttet sine nettsider.Kontakt

 • Kontakt Hudpoliklinikken Ålesund

  Oppmøtestad

  Hudpoliklinikken i Ålesund finn du ved inngang nord (poliklinikkinngangen), til venstre når du kjem inn.

  Blomar i forgrunn av Ålesund sjukehus

  Ålesund sjukehus

  Åsehaugen 5

  Transport

  Besøksparkering på tilvist stad på sjukehusområdet, sjå kart under. 

  • Merk at du alltid må registrere bilnummeret på parkeringsautomat eller i EasyPark-appen ved ankomst
  • Vi anbefaler betaling med kort framfor mynt. Då kan du velje P-tid med god margin slik at du unngår stress for å nå parkeringstida. Kjem du tilbake før utløpt tid kan du avslutte ved å sette inn kortet igjen. Du betaler då kun for brukt parkeringstid
  • Det er også mogleg å betale med mynt, men då må du tilbake til automaten viss du må forlenge parkeringstida. Du får heller ikkje refundert beløp om du forlater plassen tidlegare
  • Appen EasyPark er også eit godt betalingalternativ ​

  Endra parkeringsområde og stengd inngang nord (poliklinikkinngangen) 

  20. november 2023 stengde vi Inngang nord (poliklinikkinngangen) og la om parkeringsområda ved Ålesund sjukehus i samband med ombygging. Under får du oversikt over dei nye parkeringsområda og inngang til sjukehuset. 

  Kart
  Stengd inngang er markert med raudt kryss. 

  Markerte område på bildet

  • Grøn markering: Parkering for pasientar/besøkande
  • Gul markering: HC-parkering
  • Raud markering: Parkering for blodgivarar
  • Blå markering: Parkering for besøkande med spesialbevis
  1. Hovudinngang
   Merk av- og påstiging "kyss og køyr sone" utanfor barne- og ungdomsavdelinga
  2. Administrasjonsbygget
  3. Akuttmottaket
  4. Alderspsykiatrisk døgn
  5. Alderspsykiatrisk poliklinikk
  6. Apotek
  7. Audiopedagogen
  8. Barne- og ungdomsavdelinga
  9. BUP
  10. Dagkirurgi Aust
  11. Habiliteringsbygget
  12. Kreftavdelinga
  13. Psykisk helsevern døgn
  14. Psykisk helsevern poliklinikk
  15. UPA
  16. Åse hotell
  17. Åsebøen 1
  18. Åsebøen 5

  Besøkande ved habiliteringsbygget, pårørande til barn ved audiopedagogen og barne- og ungdomsavdelinga kan få spesialbevis ved å ta kontakt med avdelingane.  

   

  ​Vi har fått ladestasjonar for el-bil ved alle dei fire sjukehusa. Her finn du ladestasjonen ved ditt sjukehus:

  No kan du lade el-bilen ved sjukehusa

  Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

  Buss

  Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

  Fly
  Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

  Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

  Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

  Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
   

  Praktisk informasjon

  ​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

  Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

  Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på sjukehuset. Sjå etter HMNGuest på mobil eller datamaskin.

   

  Gjestenettet HMNGuest er opent tilgjengeleg, uten bruk av passord.

   

   

   

  ​Vi ber om avgrensa bruk av parfyme, då det er mange av pasientane våre som reagerer på dette.

  ​Dette gjeld også ved poliklinisk time på sjukehuset. ​

  ​​​Næraste alternativ for pasientar og pårørande som treng overnatting er pasienthotellet på Åse.

  Åse hotell


  Treng du nokon å snakke med? ​
  Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

  Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

  Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

  Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

  ​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

  Opningstid

  07.30–15.30

  ​Apoteket ligg på nordsida av sjukehuset, nær inngangen til poliklinikkane.

  Opningstider og kontaktinformasjon finn du på sjukehusapoteket sine sider

   

  Kantina​

  Vi har god heimelaga mat, varme og kalde rettar, til gode prisar.​

  Du finn oss​ i 1. etasje. Velkomen!

  Opningstider:

  • Måndag til fredag: kl 09.00 - 15.00
  • Helg og høgtid: stengt

  Kios​k

  I tillegg har vi kiosk i hovedvestibylen ved sjukehuset. 

  Opningstider:

  • Måndag til fredag: kl 07.00 - 20.00
  • Laurdag og søndag: 12.00 - 18.00
  • Raude dagar: 10.00 - 18.00

  ​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

  Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten løyve.

  Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket ved sjukehuset.

 • Kontakt Hudpoliklinikken Kristiansund

  Oppmøtestad

  Hudpoliklinikken i Kristiansund finn du i 1. etasje på sjukehuset. Gå inn hovudinngangen og til venstre for sentralbordet. Ekspedisjonen til Hudpoliklinikken ligg på venstre side i korridoren. Meld deg her ved ankomst.

  Lysbehandling i Molde finn du i apotekbygninga ved Molde sjukehus, Parkvegen 81. Inngang rundt hjørnet til høgre for apotekinngangen.

  Hovudinngangen ved Kristiansund sjukehus

  Kristiansund sjukehus

  Herman Døhlens vei 1

  6508 Kristiansund

  Transport

  ​​Besøksparkering på tilvist stad på sjukehusområdet.
   
  • Kjøp billett på parkeringsautomat eller i mobillapp (EasyPark eller Kristiansund parkering) ved ankomst
  • Vi anbefaler betaling med kort framfor mynt. Då kan du velje P-tid med god margin slik at du unngår stress for å nå parkeringstida. Kjem du tilbake før utløpt tid kan du avslutte ved å sette inn kortet igjen. Du betaler då kun for brukt parkeringstid
  • Det er også mogleg å betale med mynt, men då må du tilbake til automaten viss du må forlenge parkeringstida. Du får heller ikkje refundert beløp om du forlater plassen tidlegare
  • Appene EasyPark og Kristiansund parkering er også gode betalingalternativ ​
  Kart
  Grøn markering: parkering for besøkande. Oransje markering: HC-parkering. Raud markering: For blodgivarar. Lilla markering: ladestasjon f

  ​Vi har fått ladestasjonar for el-bil ved alle dei fire sjukehusa. Her finn du ladestasjonen ved ditt sjukehus:

  No kan du lade el-bilen ved sjukehusa

  Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

  Buss

  Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

  Fly
  Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

  Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

  Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

  Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
   

  Praktisk informasjon

  ​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

  Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

  Besøkstida er 17.00-19.00 alle dagar.  ​  Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på sjukehuset. Sjå etter HMNGuest på mobil eller datamaskin.

   

  Gjestenettet HMNGuest er opent tilgjengeleg, uten bruk av passord.

   

   

   

  ​Vi ber om avgrensa bruk av parfyme, då det er mange av pasientane våre som reagerer på dette.

  ​Dette gjeld også ved poliklinisk time på sjukehuset. ​

  Treng du nokon å snakke med? ​
  Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

  Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

  Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

  Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

  ​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

  Opningstid

  Kvardagar: 07.30–17.30

  Laurdag og søndag: stengt

  Kantina​​​

  Vi har god heimelaga mat, varme og kalde rettar, til gode prisar. Du finn oss i 2. etasje. Velkomen!

  Opningstider:

  • Måndag til fredag: kl 10.00 - 14.00
  • Helg og høgtid: stengt  

  Kiosk

  I tillegg har vi kiosk i 1. etasje ved Kristiansund sjukehus.

  ​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

  Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten løyve.

  Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket ved sjukehuset.

  ​Eit trenings- og aktivitetsrom for kreftpasientar.

  Aktiv mot kreft jobbar for for å få fysisk aktivitet inn som ein del av behandlinga.

  Pusterommet er eit trenings- og aktivitetssenter som tilbyr tilpassa fysisk aktivitet til kreftpasientar under og etter behandling. Det er også ein møteplass og sosial arena for pasientar i same situasjon.

  Dei tilsette du møter på Pusterommet har spesialkompetanse innan fysisk aktivitet og kreft.

  Du kan delta i gruppetrening og/eller få individuelt tilrettelagt treningsprogram.

  Pusterommet i Kristiansund

  Pusterommet i Ålesund