Undersøking

Stress-ekkokardiografi

Stress-ekkokardiografi er ein test som blir spesielt brukt til å påvise teikn på kransåresjukdom (koronarsjukdom).

Ved stress-ekkokardiografi vurderer vi hjartemuskelen si evne til å reagere på belastning. Dette gjer vi ved hjelp av ultralyd, samtidig som du får eit medikament.

Før

 • Undersøkinga gir nesten aldri komplikasjonar. Du må likevel vere heilt fastande. Det vil seie at du ikkje har ete eller drukke dei siste fire timane før undersøkinga.
 • Eventuelle medisinar kan du ta som vanleg, dersom ikkje anna er avtalt med legen. Men bruker du beta- blokker (Selo-Zok, Emconcor, Carvedidol, Metoprolol eller Atenolol) skal du ikkje ta det den dagen du har time.
 • Du må vanlegvis kle av deg på overkroppen, bruk gjerne klede som er relativt enkle å ta av og på. Undersøkinga blir gjort med eit ultralydhovud plassert på brystveggen. Det er nødvendig at det er god kontakt mellom lydhovudet og huda. 
 • Prøv å unngå å ta hurtigverkande urindrivande medisinar dei siste to timane før undersøkinga.
Før undersøkinga startar ligg du på ein benk, og ein sjukepleiar koplar på deg EKG-elektrodar og eit blodtrykksapparat. Vi legg inn ein kanyle i ei blodåre for å gi ein eller fleire medisinar under undersøkinga. Denne kanylen blir fjerna etter undersøkinga.

Undersøkinga varer gjerne opptil ein time. 


Under

Når legen startar registreringa, ligg du på venstre side. Hjartet fell då fram mot brystveggen og blir lettare å undersøke. Når vi trykker med lydhovudet mot ein stad over lengre tid kan det bli litt ømt. Dette er ufarleg, men sei gjerne frå.

Legen fører ultralydhovudet over brystkassa i hjarteregionen og ser samtidig på biletet av hjartet ditt på ein skjerm.

Etter nokre minutt vil du få eit medikament gjennom venekanylen. Dette vil gå kontinuerleg som ein infusjon (drypp). Vi startar med ei lita dose som gradvis blir auka.

Dei fleste kjenner etter kvart at pulsen blir hurtigare og føler at den slår hardare. Dette er verknaden av medikamentet, og er ufarleg. Hjarterytmen, blodtrykket og korleis hjartet arbeider, blir heile tida overvaka.

Dersom du får ubehag/brystsmerter, må du gi beskjed til lege/sjukepleiar. Det kan bli aktuelt å avslutte testen. 

Undersøkinga vil vise om det er vesentlege innsnevringar på hjartet sine kransårer. Det vil seie endringar som kan gi angina eller vere årsak til svekka pumpefunksjon av hjartet. Registreringa er ofte nok til å avgjere om ein pasient skal halde fram med medisinsk behandling, kome til kontrollar eller eventuelt undersøkast vidare med tanke på bypass-operasjon eller utblokking av kransåreinnsnevringar.


 

g_e9c83669_b871_4a65_a619_4a4b41fd9306

Etter

Legen gir deg eit foreløpig resultat av undersøkinga. Oftast vil han gå igjennom bileta frå ultralyd i ettertid, og sende ein meir utfyllande rapport til fastlegen din.

Venekanylen i armen må vere på i cirka 15 minutt etter at undersøkinga er avslutta. Du kan reise heim når du kjenner deg i fin form.

Det er ikkje nødvendig med spesielle tiltak etterpå. 

Ver merksam

Ved kraftige eller vedvarande symptom som brystsmerter, tungpust eller hjartebank bør du kontakte lege.

Kontakt

Ålesund sjukehus Poliklinikk for hjartesjukdommar

Kontakt Poliklinikk for hjartesjukdommar

Oppmøtestad

Poliklinikken held til i 2. etasje i lågblokka på sjukehuset. 

Opningstider

 • I dag STENGT
 • Måndag 08:00 - 16:00
 • Tysdag 08:00 - 16:00
 • Onsdag 08:00 - 16:00
 • Torsdag 08:00 - 16:00
 • Fredag 08:00 - 16:00
 • Laurdag STENGT
 • Søndag STENGT
Blomar i forgrunn av Ålesund sjukehus

Ålesund sjukehus

Åsehaugen 5

Transport

Besøksparkering på tilvist stad på sjukehusområdet, sjå kart under. 

 • Merk at du alltid må registrere bilnummeret på parkeringsautomat eller i EasyPark-appen ved ankomst
 • Vi anbefaler betaling med kort framfor mynt. Då kan du velje P-tid med god margin slik at du unngår stress for å nå parkeringstida. Kjem du tilbake før utløpt tid kan du avslutte ved å sette inn kortet igjen. Du betaler då kun for brukt parkeringstid
 • Det er også mogleg å betale med mynt, men då må du tilbake til automaten viss du må forlenge parkeringstida. Du får heller ikkje refundert beløp om du forlater plassen tidlegare
 • Appen EasyPark er også eit godt betalingalternativ ​

Endra parkeringsområde og stengd inngang nord (poliklinikkinngangen) 

20. november 2023 stengde vi Inngang nord (poliklinikkinngangen) og la om parkeringsområda ved Ålesund sjukehus i samband med ombygging. Under får du oversikt over dei nye parkeringsområda og korleis du lettast kjem til hovudinngangen.  

Kart
Stengd inngang er markert med raudt kryss. 

Markerte område på bildet

 • Grøn markering: Parkering for pasientar/besøkande
 • Gul markering: HC-parkering
 • Raud markering: Parkering for blodgivarar
 • Blå markering: Parkering for besøkande med spesialbevis
 1. Hovudinngang
  Merk av- og påstiging "kyss og køyr sone" utanfor barne- og ungdomsavdelinga
 2. Administrasjonsbygget
 3. Akuttmottaket
 4. Alderspsykiatrisk døgn
 5. Alderspsykiatrisk poliklinikk
 6. Apotek
 7. Audiopedagogen
 8. Barne- og ungdomsavdelinga
 9. BUP
 10. Dagkirurgi Aust
 11. Habiliteringsbygget
 12. Kreftavdelinga
 13. Psykisk helsevern døgn
 14. Psykisk helsevern poliklinikk
 15. UPA
 16. Åse hotell
 17. Åsebøen 1
 18. Åsebøen 5

Besøkande ved habiliteringsbygget, pårørande til barn ved audiopedagogen og barne- og ungdomsavdelinga kan få spesialbevis ved å ta kontakt med avdelingane.  

 

​Vi har fått ladestasjonar for el-bil ved alle dei fire sjukehusa. Her finn du ladestasjonen ved ditt sjukehus:

No kan du lade el-bilen ved sjukehusa

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Praktisk informasjon

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


​Vi ber om avgrensa bruk av parfyme, då det er mange av pasientane våre som reagerer på dette.

​Dette gjeld også ved poliklinisk time på sjukehuset. ​

​​​Næraste alternativ for pasientar og pårørande som treng overnatting er pasienthotellet på Åse.

Åse hotell


Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

07.30–15.30

​Apoteket ligg på nordsida av sjukehuset, nær inngangen til poliklinikkane.

Opningstider og kontaktinformasjon finn du på sjukehusapoteket sine sider

 

Kantina​

Vi har god heimelaga mat, varme og kalde rettar, til gode prisar.​

Du finn oss​ i 1. etasje. Velkomen!

Opningstider:

 • Måndag til fredag: kl 09.00 - 15.00
 • Helg og høgtid: stengt

Kios​k

I tillegg har vi kiosk i hovedvestibylen ved sjukehuset. 

Opningstider:

 • Måndag til fredag: kl 07.00 - 20.00
 • Laurdag og søndag: 12.00 - 18.00
 • Raude dagar: 10.00 - 18.00

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten løyve.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket ved sjukehuset.