Ekspertpanelet gir råd ved alvorleg livsforkortande sjukdom

Ekspertpanelet skal hjelpe dei aller sjukaste pasientane med kort tid igjen å leve. Desse pasientane kan få ei ny og grundig vurdering av behandlingsmoglegheitene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

Sist oppdatert 19.04.2023