Ph.d.-studentar

I 2020 var det 39 ph.d.–studentar i HMR:

Aae, Tommy Frøseth, Klinikk SNR: Focal cartilage defects in the knee. Surgical management, rehabilitation and biomarker.

Aaen, Jørn, Klinikk Ålesund sjukehus: Radiological findings in patients with spinal stenosis before and after surgery: comparing the impact of three surgical techniques

Aksnessæther, Bjørg Yksnøy, Klinikk for kreftbehandling og rehabilitering: Other primary cancers among Norwegian prostate cancer patients, incidence and risk factors.

Andersen Hollekim, Tone E., Klinikk Ålesund sjukehus: Helsepersonell og pasienter sine perspektiv på pasientmedvirkning for yngre pasienter i hemodialyse i ulike faser av pasientforløpet.

Berset, Ingrid Prytz, Klinikk Ålesund sjukehus: The BIOSTOP Study: A Prospective, Open Randomized, Parallelgroup Study to Evaluate the Outcome of Discontinuing vs Continuing AntiTNF in UC Patients in Remiss

Bjellmo, Solveig, Klinikk Ålesund sjukehus: "Potential harms and benefits of planned cesarean delivery of fetuses in breech presentation at term"

Bjerkan, Kirsti Kverndokk, Klinikk Ålesund sjukehus: Når fagkunnskap møter levd liv. Hvordan kunnskapsutveksling mellom pasienter og helsepersonell påvirker livet etter fedmekirurgi

Bøhle, Kari, Klinikk for psykisk helse og rus: A biopsychosocial study of stress during substance abuse treatment

Dahlberg, Audun Olav, Klinikk SNR: Chronic Lyme Disease (CLD) – an approach to gain a better understanding of the phenomenon

Driller, Bardo, Klinikk for kreftbehandling og rehabilitering: Improved end-of-life care - planning and collaboration between oncology-, community-, and palliative care

Eikrem, Morten, Klinikk Ålesund sjukehus: Operativ behandling av ustabile distale radiusfrakturer hos voksne.

Elvebakken, Hege, Klinikk for kreftbehandling og rehabilitering: Molecular alterations and their impact on treatment and prognosis in patients with gastroenteropancreatic neuroendocrine carcinomas.

Flusund, Anne-Mari Holte, Klinikk for diagnostikk: Patients with traumatic brain injury: Mapping of traumatic axonal injuries in clinical neuroimaging modalities and their importance in predicting long-term outcome.

Haram, Annbjørg, Klinikk for psykisk helse og rus: Dialogue Therapy and Standard Psychiatric Treatment in Psychosis – Psychological Aspects, Treatment and Outcome

Hareide, Svein, Klinikk Volda sjukehus: Nye noninvasive metodar i diagnostikk av koronar hjartesjukdom hos type 2 diabetes

Hjelle, Heidi, Klinikk SNR: Inflammatorisk tarmsykdom i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag

Hustad, Eldbjørg, Klinikk SNR: Parkinsons' disease - basic mechanisms of illness progression

Håberg, Øyvind, Klinikk SNR: Selektiv ultralydscreening av hofteleddene på nyfødte

Johnsen, Magnus, Klinikk SNR: The effects of tourniquet on implant migration and muscle strength and function in patients operated with total knee arthroplasty

Klungsøyr, Jan Arild, Klinikk Ålesund sjukehus: Anterior shoulder instability treated with the subscapular sling procedure. A cadaveric robot testing and a clinical pilot study of a new surgical option.

Kvammen, Øivind, Klinikk for kreftbehandling og rehabilitering: Seneffekter og mortalitet etter behandling for testikkelkreft i Norge

Larsen, Anne Strand Alfredsen, Adm. Dir. stab: Utvikling av ein modell for evaluering og læring i store statlege investeringsprosjekt, med fokus på helsesektoren.

Leira, Wibeke Stuen, Klinikk for psykisk helse og rus: Prospektiv sammenheng mellom biologiske markører og selvskadeatferd i en befolkningsundersøkelse i Nord-Trøndelag (HUNT).

Lian, Ola Midtsæther, Klinikk SNR: Smertemekanismer og patofysiologi ved kroniske senelidelser

Morsund, Åse Hagen, Klinikk SNR: Cognitive impairment in minor stroke -  an observational study of the prevalence of cognitive impairment and emotional symptoms and consequences for social functioning and employment

Opstad, Håvard Berg, Klinikk for psykisk helse og rus: Specific processes during the concentrated Exposure Treatment (cET) and outcome of treatment

Osnes, Rannveig Storaune, Klinikk for psykisk helse og rus: Mental illness in the perinatal period: Associations between gestational insomnia and perinatal anxiety and depression?

Pettersen, Håkon Neergaard, Klinikk SNR: Artificial intelligence for improved image quality and reduced user related variation in echocardiographic assessment of the left ventricle

Rasmussen, Kristen, Klinikk for prehospitale tjenester: Comparing risk manangement in different medical crew composition models in Helicopter Emergency Medical Service

Reindal, Lise, Klinikk for psykisk helse og rus: The relationship between symptom severity and functional impairment in children with autistic symptoms

Sandvik, Jorunn, Klinikk Ålesund sjukehus: Long-term results after surgical treatment for severe obesity

Sevaldsen, Kirsti, Klinikk SNR: A comparison of two different cementing techniques of the femoral component in a hip prosthesis

Sørensen, Kristian, Klinikk Ålseund sjukehus: High frame rate echocardiography for advanced evaluation of cardiac function in children

Tarberg, Anett Skorpen, Klinikk Ålesund sjukehus: Palliative pasientforløp sett ifrå eit kommuneperspektiv

Tjelle, Kristian August, Klinikk for psykisk helse og rus: Translational approach to the understanding and treatment of Obsessive-Compulsive Disorder (OCD). Can D-Cycloserine enhance and stabilize the treatment-response in relapsed and non-responding OCD-patients?  A randomized, double-blind, placebo- controlled national study." 

Vagstad, Terje, Klinikk Ålesund sjukehus: Anterior shoulder instability treated with a new surgical procedure, the subscapular sling operation. Biomechanical cadaveric studies.

Wenaas, Merethe, Klinikk for psykisk helse og rus: Helhetlige tjenester for mennesker med ruslidelser/coordination services for people with substance use disorders

Willumsen, Johannes Sverre, Klinikk SNR: Multippel sklerose i Møre og Romsdal 1950-2014 – epidemiologiske studier: Insidens, prevalens, overlevelse og uførhet gjennom seks tiår 

Øhrn, Frank-David, Klinikk SNR: In vivo kinematics and performance of contemporary knee arthroplasty

Sist oppdatert 11.05.2023