Forsking og innovasjon

Ålesund Biomechanics Lab

Ålesund Biomechanics Lab (ÅBL) er eit biomekanisk laboratorium med base på Ålesund sjukehus. Laboratoriet vart etablert i samarbeid mellom ortopedar frå sjukehuset og ingeniørar frå NTNU.

Grafisk brukergrensesnitt
Diagram

 

ÅBL er eit forskningssamarbeid mellom Helse Møre og Romsdal og NTNU Ålesund, med lokale ved Kunnskapssenteret Ålesund sjukehus (6. etasje i høgblokka på sjukehuset). Kjerneaktivitetar ved laboratoriet er medisinsk-teknisk innovasjon og biomekaniske studiar.

Om du har prosjekt som du ønskjer å diskutere kan du komme i kontakt med tilsette ved ÅBL (sjå oversikt over tilsette nederst på sida).​

ÅBL driver med biomekanisk forsking. Hensikta er å teste funksjon i ledd, konsekvens av skada​r, og effekt av ulike​ behandlingsmetodar.

Som ein del av arbeidet nyttar forskarane seg mellom anna av avanserte robotar og måleinstrument. Det teknologiske arbeidet skjer i samarbeid med NTNU Ålesund.

Full oversikt over forskings- og innovasjonsaktivitet ved laboratoriet kjem etter kvart.

ÅBL tilbyr ulike former for fasilitetar og utstyr for biomekanisk forsking, kirurgisk trening, og medisinsk-teknologisk innovasjon.

Utstyr

Fasilitetar

  • Robotrom for biomekanisk testing
  • ​Kirurgiske treningsrom for kadaverkirurgi
  • Fryserom for preparater
  • Makerspace med utstyr for prototyping
  • Møte-/kursrom med god kapasitet

Andreas Fagerhaug Dalen, MD (spesialist i ortopedisk kirurgi, leiar for ÅBL og Kunnskapssenteret Ålesund sjukehus, PhD-stipendiat)
E-post

Aleksander Skrede, MSc (ingeniør, PhD-stipendiat)
E-post

Øystein Bjelland, MSc (ingeniør, PhD-stipendiat)
E-post

Alf Inge Hellevik, MD, PhD (spesialist i ortopedisk kirurgi, forskningsansvarlig ved ortopedisk avdeling HMR)
E-post​

Adam Leon Kleppe, MSc, PhD (medisinsk koordinator ved Institutt for IKT og realfag, NTNU i Ålesund)
E-post​

​Publikasjonar kjem etter kvart.​

ÅBL legg til rette for gjennomføringa av kirurgiske kurs. Meir informasjon om ulike kurs kjem etter kvart.

  • Nasjonalt kurs for håndkirurgi og revmakirurgi

Artiklar om Ålesund Biomechanics Lab

    Sist oppdatert 04.09.2023