Forskingsaktivitet

Kven forskar i Helse Møre og Romsdal, og kva vert det forska på?  Her finn du ei oversikt over forskarar, forskingsgrupper, PhD-prosjekt, publikasjonar, årsmeldingar, og disputasar.

En tegneserie av en person

Forskingsaktivitet i Helse Møre og Romsdal

    Sist oppdatert 14.07.2023