Betre helse med protein frå torsk?

Hanna Fjeldheim Dale disputerte 3.4.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Health effects of supplementation with cod protein hydrolysate: Impact on glucose metabolism and appetite in healthy subjects and gut health in irritable bowel syndrome".

Publisert 31.03.2020
Sist oppdatert 04.08.2023
Hanna Fjeldheim Dale

Hanna Fjeldheim Dale

Disputasoppslag Universitetet i Bergen

Disputasoppslag Universitetet i Bergen

Du finn link til deltaking på Universitetet i Bergen sine sider

Les også
Helseeffektar av marine råstoff