Forskingsaktivitet

Livet som doktorgradskandidat

Les om tilsette i Helse Møre og Romsdal som held på med ein doktorgrad, deira opplevingar med doktorgradsarbeidet, og korleis det er å kombinere dette med den vanlege arbeidskvardagen i helseføretaket.

En gruppe mennesker som poserer for kameraet

​​

Oversikt over artiklar

    Sist oppdatert 14.07.2023