Forsking og innovasjon

Forskingsgrupper

Forskingsgruppene skal fungere som innovative fellesskap kor forskarar, stipendiatar og klinikarar kan utvikle forsking lokalt, og i lag med regionale, nasjonale og internasjonale partnarar.

Diagram

Forsking i Helse Møre og Romsdal utviklast mellom anna gjennom samarbeid i forskingsgrupper innafor ulike fagfelt.​ 

Forskingsgruppene skal fungere som innovative fellesskap kor forskarar, stipendiatar og klinikarar kan utvikle forsking lokalt, og i lag med regionale, nasjonale og internasjonale partnarar.

Oversikt over forskingsgruppene i Helse Møre og Romsdal

    Sist oppdatert 01.08.2023