Forskingsgrupper

AIMI - AI in Medical Imaging

Forskingsgruppa skal blant anna sjå på korleis ein kan nytte KI-teknologi ved medisinsk bildebehandling.

AIMI logo

Forskingsgruppa skal blant anna sjå på korleis ein kan nytte KI-teknologi for å revolusjonere måten medisinsk bildebehandling blir brukt å i pasientomsorg, og å presse grensene for tidleg diagnose og persontilpassa behandlingsstrategiar.

Forskingsgruppa kjem òg til å ha eit stort fokus på klinisk implementering av KI-verktøy.

Endre Grøvik  (forskingsgruppeleiar, medisinsk fysikar, forskar)  

Sam Narimani (ph.d.-kandidat)

Editorial for "MRI-Based Kinetic Heterogeneity Evaluation in the Accurate Access of Axillary Lymph Node Status in Breast Cancer Using a Hybrid CNN-RNN Model".
Grøvik E.
J Magn Reson Imaging. 2024 Jan 13. doi: 10.1002/jmri.29226. Online ahead of print.
PMID: 38217385 No abstract available.

Imaging the tumour microenvironment in rectal cancer: Decline in tumour blood flow during radiotherapy predicts good outcome.  Bakke KM, Meltzer S, Grøvik E, Negård A, Holmedal SH, Mikalsen LTG, Færden AE, Lyckander LG, Julbø FMI, Bjørnerud A, Gjesdal KI, Ree AH, Redalen KR. Phys Imaging Radiat Oncol. 2023 Jan 23;25:100417. doi: 10.1016/j.phro.2023.100417. eCollection 2023 Jan.
PMID: 36718357
 
2.5D and 3D segmentation of brain metastases with deep learning on multinational MRI data.​  Ottesen JA, Yi D, Tong E, Iv M, Latysheva A, Saxhaug C, Jacobsen KD, Helland Å, Emblem KE, Rubin DL, Bjørnerud A, Zaharchuk G, Grøvik E.
Front Neuroinform. 2023 Jan 18;16:1056068. doi: 10.3389/fninf.2022.1056068. eCollection 2022. PMID: 36743439
 
Editorial for "Evaluating Upstaging in Ductal Carcinoma in Situ Using Preoperative MRI-Based Radiomics"Grøvik E, Hoff SR. J Magn Reson Imaging. 2023 Jan 10. doi: 10.1002/jmri.28585. Online ahead of print. PMID: 36625489 No abstract available.
 
Automatic segmentation of human knee anatomy by a convolutional neural network applying a 3D MRI protocol.​ Kulseng CPS, Nainamalai V, Grøvik E, Geitung JT, Årøen A, Gjesdal KI. BMC Musculoskelet Disord. 2023 Jan 18;24(1):41. doi: 10.1186/s12891-023-06153-y. PMID: 36650496 
Sist oppdatert 21.06.2024