Forskingsnyheiter

Årets tildelingar av frie forskingsmidlar

Innstillingsrådet hadde møte 21. februar angåande utlysing av forskingsmidlar. Rådet består av ei gruppe med brei forskarkompetanse som saman har evaluert årets søknadar og har kome fram til ei innstilling til kva for prosjekt og kandidatar som får støtte.

Ann-Kristin Haram Maridal
Publisert 07.03.2024
Sist oppdatert 19.03.2024
En hånd som holder en liten plante med mynter og en frøplante
Colourbox.com

- Det var eit veldig høgt nivå i år, og det er svært gledeleg at vi har motteke så mange klart støtteverdige søknadar, fortel konstituert forskingssjef Vibeke Devold Valderhaug. 

Følgjande personar og prosjekt har fått tildelingar: 

Ph.d.-stipendiat, kjent kandidat 

 • Kristian M. Lian – The Ace-Avanteon Study 
   

Ph.d.-stipendiat, ukjent kandidat 

 • Tommy Frøseth Aae – Kneprotese hos yngre voksne, epidemologi, validering og estimering av symptomskala 

 • Torstein Hole – Korttidsendringar i hjartefunksjon etter pustestyrt strålebehandling for venstresidig brystkreft: en prospektiv observasjonsstudie i HMR 

Det var totalt fem søknadar i denne kategorien. 

Såkornmidlar 

 • Johannes Sverre Willumsen - Multiple sclerosis in Western Norway, epidemiological stuides of prevalence, incidence, mortality and age at disease onset 

 • Lado Lako Loro - Samarbeid mellom University of Zimbabwe og Ålesund sjukehus innan kjevekirurgi 

 • Åse Turid Rossevatn Svoren - Characterization of the vascular and immunological effects of aspirin in prevention of preclampsia in high-risk nulliparous women. Biologiske forandringer ved forhøyet risiko for svangerskapsforgifting 

 • Knut Asbjørn Ulstein - Hvordan opplever unge med ustabile trekk mentaliseringsbasert gruppebehandling i hybrid format (weekend og web-basert)? 

 • Endre Grøvik - EARL Accreditation and Research Support for PET/CT 

 • Vibeke Devold Valderhaug – Panoramic – ein klinisk behandlingsstudie (RCT) for Covid-pasientar 

Det var totalt 14 søknader i denne kategorien. Det vart tildele litt over ein million kroner. 

2-årige forskingsprosjekt 

 •   Jorunn Sandvik - BAROBS 2 Ålesund 

 •   Lado Lako Loro - Rebuilding of alveolar bones by mesenchymal stem cells 

 •  Bjørg Yksnøy Aksnessæther - End-of-life care for Norwegian cancer       patients. A population-based registry study with focus on specialist palliative care teams and the use of systemic anticancer treatment 

 •  Torstein Hole - Førekomst og langtids oppfølging av ATTRwt   hjarteamyloidose i ein selektert populasjon oprert for karpaltunnelsyndrom

 •  Vibeke Devold Valderhaug - CONNECTAD 

 •  Frank-David Øhrn- Robotic assisted surgery comparing functional alignment versus mechanical alignment of total knee arthroplasty - A randomized controlled trial 

Forskarstillingar  

 •   Lado Lako Loro 

 •    Jorunn Sandvik 

 •   Sverre Myren 

 •   Frank-David Øhrn