Behandlingsresultater etter kirurgi hos pasienter med degenerative rygglidelser

Charalampis Giannadakis disputerte 23.9 for ph.d.- graden ved NTNU med avhandlingen “Surgery for degenerative lumbar spinal spinosis. Observational studies based on data from the Norwegian registry for spine surgery”

Publisert 13.10.2016
Sist oppdatert 01.09.2020

Charalampis Giannadakis disputas
Charalampis Giannadakis saman med hovudrettleiar Sasha Gulati

 

Charalampis Giannadakis disputerte 23.9 for ph.d.- graden ved NTNU med avhandlingen “Surgery for degenerative lumbar spinal spinosis. Observational studies based on data from the Norwegian registry for spine surgery”. På norsk "Behandlingsresultater etter kirurgi hos pasienter med degenerative rygglidelser"

Denne doktorgradsavhandlingen omhandler kirurgisk behandling av rygglidelsen lumbal spinal stenose (LSS).

Tilstanden er degenerativ, dvs at plasseringen i ryggkanalen er redusert på grunn av forandringer i ryggvirvler, mellomvirvelskiver, ligamenter og leddene mellom ryggvirvlene. Den reduserte plassen fører til avklemming av nervestrukturer.

Pasienter med symptomgivende LSS plages ofte av smerter i korsryggen som stråler ut i bena og fører til svikt i gangfunksjonen. Enkelte pasienter er så plaget at de tilbys kirurgi. Lumbal spinal stenose er den hyppigste årsaken til ryggkirurgi hos eldre over 65 år, og i takt med at befolkningen blir eldre vil antall pasienter som tilbys operasjon sannsynligvis øke i årene som kommer.

-Formålene med denne avhandlingen var å vurdere behandlingsresultater og komplikasjoner blant pasienter som ble operert med mikrokirurgisk dekompresjon for LSS. Videre ønsket vi å undersøke om fedme, høy alder og radiologisk grad av stenose påvirket behandlingsresultater for mikrokirurgisk dekompresjon for LSS. De fire observasjonsstudiene som inngår i denne avhandlingen benyttet data fra Norsk Kvalitetsregister for ryggkirurgi, forklarer Charalampis Giannadakis.

Bildefunn i forbindelse med stenose er ikke relaterte enten til graden av pasientens plager før operasjon eller kliniske utbytte etter kirurgi.

Pasienter over 80 år opplevde like god effekt av operasjon for LSS som de under 80 år på bekostning av mindre alvorlige komplikasjoner (hovedsakelig urinveisinfeksjoner) og lengre sykehusopphold.

Alder alene bør ikke være en kontraindikasjon for kirurgi for LSS så fremt pasientens generelle helsetilstand vurderes god nok for operativ behandling.

Charalampis Giannadakis takker det Norske Kvalitetsregisteret for ryggkirurgi,  og alle pasienter som deltar i registeret.

Personalia:
Charalampis Giannadakis (f. 22. juli 1986) har vokst opp i Heraklion på Kreta i Hellas. Han er utdannet lege (cand.med) 2012 ved Semmelweis Universitet i Budapest, Ungarn og har jobbet som lege i Hellas og som stipendiat ved NTNU i Trondheim. No arbeider han som turnuslege ved kirurgisk avdeling i Ålesund i Helse Møre og Romsdal