For deg som ønsker rettleiing til forskingssøknad

Delta på skrivekurs 26. mai

Skriveteknisk rettleiinga retta mot forskingssøknadar til Samarbeidsorganet. Sjå meir informasjon vedlagt

Therese Stern
Publisert 18.05.2017