Forsking, NorTrials

Halde regionalt NorTrials-møte i Trondheim

Personell frå Helse Møre og Romsdal deltok for å høyre NorTrials-senterleiarane fortelje om etableringa av sitt senter og vidare planer for nasjonal nettverksbygging innafor sine terapiområde.

Petter Bjørklund
Publisert 03.05.2023
Sist oppdatert 04.05.2023
En gruppe mennesker som sitter i stoler
Målet med NorTrials er å få til eit enda tettare samarbeid mellom sjukehusa og NorTrials-sentrane. (Foto: Ellen Johnsen/NorTrials)

Torsdag den 20. april vart det halde regionalt NorTrials-møte​ i Trondheim, og var det andre av fire møte i regi av NorTrials. Målet med møta er å få til ei​t enda tettare samarbeid mellom sjukehusa og NorTrials-sentrane.​ Personell frå Helse Møre og Romsdal (HMR) deltok i møtet.​

NorTrials er eit samarbeid mellom dei regionale helseføretaka og legemiddel- og medisinsk utstyrsindustri, og vart oppretta på oppdrag frå Helse- og omsorgsdepartementet i 2021 for å auke tal på kliniske oppdragsstudiar i Noreg.​​

​NorTrials skal og tilby éin veg inn til kliniske studiar for bedrifter og andre aktørar som vil gjennomføre slike studiar i Noreg.

- NorTrials-samarbeidet er slik eit svar på det nasjonale oppdraget om å auke tal på kliniske studiar i Noreg og talet pasientar inkludert i slike studiar, seier overlege og professor Torstein Hole, som deltok i NorTrials-møtet.​​

Under møtet fortalde dei seks NorTrials-senterleiarane om etableringa av sitt senter og vidare planer for nasjonal nettverksbygging innafor sine terapiområde.

NorTrials-møtet med perspektiv frå publikum

MØTE: Publikum høyrte på senterleiarane fortelje om etableringa av sitt senter og vidare planer for nasjonal nettverksbygging innafor sine terapiområde. (Foto: Ellen Johnsen/NorTrials)​

Björn Gustafsson, fagdirektør i Helse Midt-Norge RHF og ein representant for farmasøytisk industri, Sandrine Queré (Roche), var til stades for å gi publikum eit innblikk i deira perspektiv på NorTrials-satsinga.​

Les også: Feira opprettinga av eigen seksjon for kliniske studiar

Professor Torstein Hole (Foto: Petter Bjørklund)

Professor Torstein Hole (Foto: Petter Bjørklund/Helse Møre og Romsdal)

I lag med Hole deltok også seksjonssjef i Seksjon for kliniske studiar (SKS) Dag Arne Lihaug Hoff, ​bioingeniør Synnøve Yksnøy og sjukepleiar Elisabeth Bjerkan, alle tilsett ved HMR.

Hole seier møtet gav eit innblikk i kor langt sentrane er komne og korleis dei har prioritert ulike aktivitetar og nettverksbygging.

- I tillegg var det svært nyttig med nettverksbygginga i pausane og etter møtet for å etablere kontakt og utveksle synspunkt på vegen vidare.

Samstundes som samarbeidet vil vere ein sentral aktør i det nasjonale oppdraget frå Helse- og omsorgsdepartementet fortel Hole at NorTrials vil kunne ha mykje å seie for HMR.

- Samarbeidet vil vere viktig for å få tilgang til studiar som kan høve å gjennomføre hjå oss, og det vil også gi tilgang på erfaringar og kompetanse som kan kome oss i nytte. ​

NorTrials er eit nasjonalt partnarskap med mål om å auke talet på ​kliniske studiar i Noreg. Les meir om NorTrials her.

​Vil du vite meir om forskingsrelatert aktivitet knytt til Helse Møre og Romsdal? Følg @forsking_hmr på Instagram.​​​​