Solidaritystudien

HMR med i WHO-studie: Remdesivir er ineffektivt mot Covid-19

Nye resultater fra studien Solidarity viser at medikamentet Remdesivir ikke fører til at flere overlever alvorlig covid-19-infeksjon. Molde og Ålesund sjukehus har deltatt og vil fortsatt delta i studien.

Publisert 23.10.2020
Sist oppdatert 11.05.2023

Solidarity er verdas største randomiserte kontroll-studie på Covid-19 hvor mer enn 30 land deltar, og i studien blir mulige behandlinger for Covid-19 undersøkt. Både remdesivir og hydrokyklorokin var medikamenter som i eksperimentelle studier og hos enkeltpasienter hadde vist lovende resultater. 

Solidaritystudien


Imponert over innsatsen
I den norske delen av studien er hele 29 sykehus med fra alle fire helseregionene. 
– I Helse Møre og Romsdal er det inkludert fem pasienter, tre ved Molde sjukehus og to ved Ålesund sjukehus, forteller prosjektleder Dag Arne L. Hoff.

Hoff er imponert over den solide innsatsen fra det kliniske personellet som jobber i fremste linje med pasientene – en lang rekke fagspesialister i medisin, intensiv medisin, radiologi, medisinsk biokjemi og mikrobiologi er med i prosjektet.
– Sykepleiernes bidrag i studien har også vært uvurderlig, og i tillegg har hele linjen fra postsekretær til ulike ledernivå stått på for å få god kvalitet på både behandling og studieforsøk i en tidvis uoversiktlig situasjon.

Har liten effekt
Nå viser resultatene at verken remdesivir eller hydroksyklorokin har noen særlig effekt på hvor mange som overlever alvorlig Covid-19-sykdom. Medisinene ser heller ikke ut til å påvirke hvor lenge pasientene ligger på sykehus, melder Verdens helseorganisasjon.

– Det er alltid synd å komme med nyheter om at medisiner ikke virker, men dette er også en slags seier for vitenskapen, sier John-Arne Røttingen til NRK. Røttingen har ledet og koordinert den globale studien. Ved å få utelukket behandlinger som ikke virker kan studien begynne å undersøke andre medisiner.

Vil vurdere nye medisiner
Resultatene viser også at det er mulig å sette opp store internasjonale studier som raskt kan levere pålitelige svar på kritiske folkehelsespørsmål – selv midt i en pandemi. Studien fortsetter, og vil nå vurdere andre lovende behandlingsalternativer.

Prosjektside for den norske delen av studienWHO sin prosjektside


Nåværende studiepersonell HMR:
Prosjektleder: Dag Arne L. Hoff
Lokal prosjektleder Molde: Sammra Haider
Monitor: Katarina Mølsæter
Klinisk forskningspost: bistår med m.a. inklusjon, dataregistrering, og biobank