Doktorgrad

Hofteproteser og sementeringsteknikk

Kirsti Sevaldsen, spesialist i ortopedisk kirurgi ved Klinikk SNR, disputerte 21. oktober for ph.d.-graden i Klinisk medisin ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU. Disputasen fant sted ved Festiviteten i Kristiansund.

Publisert 30.09.2022
Sist oppdatert 24.11.2022

Sammend​rag av avhandlingen

Hofteproteser med force-closed design av lårbensstammen: Betydningen av sementeringsteknikken for sementmantel-kvalitet, langsiktig overlevelse av stammen og klinisk resultat.

portrett av ph.d.-kandidat Kirsti Sevaldsen

Ph.d. Kirsti Sevaldsen

Innsetting av en hofteprotese betegnes som århundrets operasjon. Fra 1960-tallet da Sir John Charnley revolusjonerte hofteprotesekirurgien og frem til i dag har det vært en unik utvikling av protesedesign og metoder. Overlevelsen av hofteproteser har forbedret seg betydelig i denne perioden, og pasientens perspektiv når det gjelder helserelatert livskvalitet er i økende fokus i forhold til klinisk utkomme.

Det overordnede målet med denne doktorgradsavhandlingen er å bidra til ny kunnskap om betydningen av sementeringsteknikken og sementmantelens kvalitet for initial stabilitet og langsiktig overlevelse av høyglans-polerte lårbensstammer med force-closed design.  Samtidig utforskes det kliniske resultatet hos pasienter som opereres med denne type kunstige hofteimplantater. ​

For implantasjon av sementerte hoftestammer generelt, ser det ut til at å velge den optimale kombinasjonen av sementeringsteknikk, geometrisk implantatdesign, implantatoverflatens ruhet og korrekt kunnskap om PMMA-sementen som er i bruk å være avgjørende for initial stabilitet og langsiktig overlevelse av femoralstammen.​

​​​Om disputasen

Ph.d. Kirsti Sevaldsen, spesialist i ortopedisk kirurgi ved Klinkk SNR og universitetslektor ved INB, NTNU disputerte 21. oktober ved Festiviteten i Kristiansund. Sevaldsen fikk antatt avhandlingen:

"Force-closed artificial hip stems: The significance of cementing technique for cement mantle quality, long-term stem survival and clinical outcome"

til forsvar fpr ph.d. i Klinisk medisin ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU.

Prøveforelesningen "Radiostereometrisk analyse i ortopedien; Bakgrunn, bruksområder, begrensninger og muligheter for fremtiden" ble holdt 21. oktober kl 10.15 i Storsalen, Festiviteten i Kristiansund, Kong Olav Vs gate 1. 

Disputas fant sted 21. oktober kl 12.15 i Storsalen, Festiviteten i Kristiansund, Kong Olav Vs gate 1.   

Kandidatens veiledere har vært førsteamanuensis Vigdis Kvitlan Schnell Husby, porfessor Otto Schnell Husby og forsteamanuensis Øystein Bjerkastrand Lian, alle ved NTNU.

Følgende komité har bedømt det innleverte arbeidet:
Professor Geir Halland, Universitetet i Bergen
Seniorforsker Lina Holm Ingelsrud, Københavns Universitetshospital, Hvidovre
Førsteamanuensis Arne Seternes, NTNU

Disputasen ble ledet av førsteamanuensis Ketil Jarl Holen. 
 ​​​​​
​​