Forsking, radiologi

Kom på liste over topp-publikasjonar i leiande tidsskrift for medisinsk biletdiagnostikk

- Det er veldig kjekt. Det er mykje snakk om kunstig intelligens og mammografi for tida, men dette er første studie som har sett på korleis eit slikt program fungerer i "real life" screening, seier radiolog og forskar Solveig Roth Hoff.

Petter Bjørklund
Publisert 27.01.2023
Sist oppdatert 01.03.2023
En person som bruker briller
Radiolog og forskar ved Ålesund sjukehus Solveig Roth Hoff. (Foto: Petter Bjørklund)

Ein artikkel kor radiolog og forskar ved Ålesund sjukehus Solveig Roth Hoff er medforfattar blei inkludert i tidsskriftet Radiology sin liste over topp-publikasjonar for året 2022. Tidsskriftet omtaler seg sjølv som verdas ledande tidsskrift for medisinsk biletdiagnostikk.

- Det er veldig kjekt. Det er mykje snakk om kunstig intelligens og mammografi for tida, men dette er første studie som har sett på korleis eit slikt program fungerer i "real life" screening, seier Hoff.

Les også: Nysgjerrig på medisinutdanninga i Ålesund

Studien som artikkelen omtaler har ​undersøkt i kva grad kunstig intelligens (KI) kan brukast til å identifisere og påvise brystkreft i mammografiscreening-undersøkingar. KI-en vurderte 122 969 ulike undersøkingar frå Mammografiprogrammet i Helse Midt-Norge.​ 

Føremålet var å sjå om KI kan gjere ein like god jobb som radiologar i å påvise kreft på slike undersøkingar.​​

Ved kvar undersøking avga KI-programmet ein risiko for kreft på ein skala frå 1-10: kor 1 var lavaste, og 10 høgaste risiko. Dei fann at nesten 90% av brystkrefttilfella radiologane hadde funne fikk ei risikoskåre på 10, medan berre 2.3% av dei fekk risikoskåre 1-5.

Det betyr at KI kan bli eit godt verkøy både for å identifisere pasientar med høg risiko for brystkreft, og identifisere normale undersøkingar som ikkje treng å bli vurdert av radiologar.​​​

Kreftregisteret er ansvarleg for studien. Studien har vore i samarbeid med radiologar frå Ålesund sjukehus, St. Olavs hospital, USA, og Sverige.

Sjå tidsskriftet Radiology sin liste over topp-publikasjonar for året 2022: ​​Top Publications in Radiology, 2022