Forskingsnyheiter, Forhåndssamtalar og Palliativ Plan

Presenterte resultat frå implementering av Palliativ plan på internasjonal konferanse for palliasjon

Resultata viser at Forhåndssamtaler og Palliativ plan i kommunane hjelper kreftpasientar i Møre og Romsdal å vere lenger i heimen og aukar talet pasientar som døyr heime.

Petter Bjørklund
Publisert 10.07.2023
Sist oppdatert 11.07.2023
En mann som smiler til kameraet

​​​Forskar og overlege Bardo Driller presenterte resultat frå implementering av Palliativ plan i Møre og Romsdal på 18th World Congress of the European Association for Palliative Care i Rotterdam den 15. juni. 

Bardo

Driller ved EAPC sin verdskonferanse (Foto: privat)

Resultata viser at Forhåndssamtaler og Palliativ plan i kommunane hjelper kreftpasientar i Møre og Romsdal å vere lenger i heimen og aukar talet pasientar som døyr heime. I tillegg blir tal på dødsfall på sjukehuset redusert betrakteleg. 

Les meir om ph.d-prosjektet til Driller og Palliativ plan på lenkene under.

Ph.d-prosjektet

Palliativ plan

​Vil du vite meir om forskingsrelatert aktivitet knytt til Helse Møre og Romsdal? Følg @forsking_hmr på Instagram.​