NB: flytta til Seilet, Molde

Publikumsførelesing: « Bli kvitt angsten på 4 dager»

Publikumsførelesning mandag 2. mai kl 18-19 på Seilet, Molde med Gerd Kvale og Bjarne Hansen

Publisert 18.05.2017
En mann og en kvinne som smiler


Publikumsforelesning mandag 2. mai kl. 1800-1900
Stad:            Hotell Alexandra, blir flytta til Seilet dersom streik
Arrangør:    Norsk forening for tvangslidelser (OCD), Ananke.
« Bli kvitt angsten på 4 dager»

"Bjarne Hansen og Gerd Kvale har utviklet et konsentrert behandlingsformat der pasienter med alvorlig tvangslidelse og angstlidelser i løpet av fire påfølgende dager lærer å møte og  å mestre vonde og vanskelige tanker og følelser på en ny måte.  I 2015 fikk de Psykologiforbundets pris som «Årets Nyvinning» for denne 4-dagers behandlingen og vil i foredraget  fortelle om erfaringer fra tilnærmingen.
 
 
Om kursholderne:
Bjarne Hansen var tidligere leder ved  OCD-teamet ved Østmarka, St. Olavs Sykehus. Han har de senere årene ledet den nasjonale oppbyggingen av kunnskapsbasert behandling for pasienter med OCD. Denne satstingen innebærer at det er etablert 15 team på voksen-siden og 15 team på barnesiden som alle leverer kvalitetssikret behandling. Hansen har også vært svært sentral i oppbyggingen av OCD-teamet i Helse Bergen, og deler tiden sin mellom dette og stilling ved Institutt for klinisk psykologi, UiB. Gerd Kvale, som er professor ved klinisk psykologi, UiB,  har siden 2011 bygget opp og vært leder av OCD-teamet i Helse Bergen."