Forskingsnytt

Samling for klinisk studiepersonell i HMR

Tidenes fyrste samling for studiepersonell i Helse Møre og Romsdal fann sted på Fred Kavli Kunnskapssenter i vakre Eresfjord. Samlinga var organisert av Seksjon for Forsking og Innovasjon, og vi samla studiepersonell frå sjukehusa i Ålesund, Molde og Kristiansund.

Publisert 27.06.2022
Sist oppdatert 13.02.2023
Samling av klinisk studiepersonell i HMR ved Fred Kavli Kunnskapssenter
Frå vestre (f.): Elisabeth Bjerkan, Synnøve Yksnøy, Synnøve Herje-Hofset, Karin Smørholm, Sandra Skotheimsvik, Rita Nøttveit, Myrthle Hoel, Hanne Bentsen. Frå venstre (b): Dag Arne Hoff, Egil Berild, Pauline Synnes, Kristoffer Sand og Vibeke Valderhaug

8.-9. juni deltok studiepersonell med ulike funksjonar innan klinisk forsking i HMR på nettverkssamling ved Fred Kavli Kunnskapssenter. Vi samla legar, forskarar, studiesjukepleiarar, fagbioingeniør, bioingeniør 2 og forskingsrådgivar, frå ulike einingar og avdelingar (Klinisk forskingspost, Kreftavdelinga, Seksjon for Forsking og Innovasjon, Ålesund, Molde og Kristiansund). ​Programmet og lokalisasjonen la til rette for utvikling av det tverrgåande samarbeidet kring kliniske studier, kor deltakarane delte erfaringar og diskutere eiga rolle i pågåande forskingsprosjekt.

Fred Kavli Kunnskapssenter (tidlegare Kavli Moen Gard) er eigd av The Kavli Foundation, og er drive av Romsdalsmuseet under leiing av Guri Kaurstad Skrove. Kunnskapssenterets lokale er tilrettelagd for kreativitet og teamarbeid, og er til dømes ein utmerka lokalisasjon for slike samlingar med forsking og vitskap på agendaen. Kunnskapssenteret er plassert på fødestaden og familiegarden til Fred Kavli, som var fysikar og gründar med ein sterk visjon om å fremje vitskap til fordel for alle menneskjene! I 2000 grunnla han The Kavli Foundation, ein organisasjon som støttar basalforsking innan astrofysikk, nanovitskap, nevrovitskap og teoretisk fysikk, og heidrar vitskaplege funn med Kavliprisen. I tråd med Fred Kavlis ynskjer skal kunnskapssenteret utviklast til å være ein samlingsstad for program og aktivitetar innan forsking, utdanning, innovasjon og entreprenørskap. Du kan sjå meir om Fred Kavli og senteret på Romsdalsmuseets heimeside.  ​

Kavli Kreative aktivitetsrom på Fred Kavli Kunnskapssenter

KavliCreative - aktivitetsrom på Fred Kavli Kunnskapssenter