Startskot for stor antibiotikastudie

Målet er å gjere antibiotikabehandling meir presis ved å finne ut om behandling med antibiotika fører til reduserte symptom og raskare betring av infeksjonen, enn inga behandlig.

Publisert 16.02.2018

​Bakgrunn og føremål
I dag var startskuddet for omfattende antibiotikastudie på barn ved Ålesund sjukehus. Studia skal undersøke effekten av behandling av nedre luftvegsinfeksjon hos barn med antibiotika. Målet er å gjere antibiotikabehandling meir presis ved å finne ut om behandling med antibiotika fører til reduserte symptom og raskare betring av infeksjonen, enn inga behandlig. Studia skal gjennomførast av ansatte ved avdeling for barnemedisin og habilitering. 

DSC_0424.jpg

Overlege Torbjørn Nag, studiesjukepleiar Trine Solevåg og Håvard Ove Skjerven  frå OUS er klar for å sette i gang studia ved Ålesund sjukehus.

Vil unngå unødvendig bruk av antibiotika
Overlege Torbjlrn Nag ved avdeling for barnemedisin og habilitering forklarar kvifor studia er så viktig:
-Antibiotikaresistens er en av de største helseutfordringene verden står overfor. 60 % av antibiotika brukes mot luftveisinfeksjoner, og ingen gruppe bruker mer antibiotika enn førskolebarn. Internasjonale ret anbefaler bruk av antibiotika til alle førskolebarn med nedre luftveisinfeksjoner, mens vi i Norge vanligvis tolker de fleste som virale, og antibiotika blir sjelden brukt. Denne studien blir den første i verden som vurderer effekten av antibiotika hos en stor pasientgruppe. Resultatene kan ha stor innvirkning på retningslinjer for behandling av pneumoni hos barn.

Studia vert utført på ni senter  i Norge – OUS, AHUS, Fredrikstad, Stavanger, Bergen, Ålesund, St. Olav, Bodø og Tromsø. Frå Helse Møre og Romsdal er det Ålesund som er representert. Studia har samarbeid med mikrobiolog, røntgen og laboratoriet.

 

Studia er igangsatt etter initiativ frå, og vert gjennomført i samarbied med, legar og sjukepleiarar ved barneavdelingane og forskarane dei samarbeider med. Studia er fullt finansiert av det offentlege, nasjonale programmet "Klinisk Behandlingsforsking". Oslo Universitetssykehus er ansvarleg for studia.