Forskingsrapporten 2022

Utvikla ny type skulderoperasjon ved hjelp av robotar

Ved Ålesund sjukehus har dei brukt robotteknologi for å finne fram til betre operasjonsmetodar. Robot-laben er den første av sitt slag i Norden (sak frå Helse Midt-Norge)

Publisert 28.08.2023
Et par menn poserer for kameraet
Ingeniør Aleksander Skrede (t.h.) og Jan Arild Klungsøyr, prosjektleder og overlege ved Ortopedisk avdeling ved Ålesund sjukehus. Foto: Kai Kristiansen/Helse Midt-Norge

- Vi hadde en idé om ein teknikk for å stabilisere skuldrer som har gått ut av ledd fleire gonger. Gradvis har vi utvikla idéen, steg for steg, til å bli ein kirurgisk prosedyre som vi har tilbydd pasientar gjennom ein klinisk pilotstudie, seier Jan Arild Klungsøyr, prosjektleiar og overlege ved ortopedisk avdeling ved Ålesund sjukehus.

Saman med eit team beståande av ingeniørar og forskarar frå NTNU, og kolleger frå sjukehuset, har ortopedane utvikla den såkalla slyngeteknikken – ein kirurgisk teknikk for pasientar som har fått skuldra ut av ledd gjentekne gonger.

Les heile saka på Helse Midt-Norge sine nettsider.