Forsking og innovasjon

Forskingsutvalet

Forskingsutvalet (FU) i Helse Møre og Romsdal (HMR) er eit rådgjevande organ for forskingsstrategiske spørsmål. Arbeidet skal bygge på aktuelle mål og strategi for HMR, samt nasjonale og regionale strategiske føringa.

Skikkelse

​Forskingsutvalet (FU) er oppnemnde forskar-representantar frå klinikkane som, i lag med representantar frå brukarutvalet, samla deltek i arbeidet med forsking i HMR. Saman skal medlemmene m.a. diskutere korleis ein kan etablere ein optimal strategi og sette handling bak strategien. Like viktig er det at representantane skal sikre god informasjonsflyt frå klinikkane til FU og omvendt.


Samlinga av forskarar i eit FU er òg ein del av tiltaket for å synleggjere forsking i eit breiare lag av HMR.

​Mandat for Forskingsutvalet er sendt til godkjenning.

​Leiar:
Vibeke Devold Valderhaug, forskingssjef, Seksjon for forsking og innovasjon (SFI)

Medlemmer:
Jo-Åsmund Lund, Klinikk for kreftbehandling og rehabilitering
Carina Skorpen, Klinikk for kreftbehandling og rehabilitering (vara)​
Eivin Ottersen samtad, Klinikk Ålesund sjukehus
Beate Horsberg Eriksen, Klinikk Ålesund sjukehus (vara)
Solveig Kristin Roth Hoff, Klinikk for Diagnostikk
Lutz Schwettmann, Klinikk for Diagnostikk (vara)
Kirsten Hagen, Klinikk for psykisk helsevern og rus
Eva Zsuzsanna Hoseth, Klinikk for psykisk helsevern og rus (vara)
Dag Arne Lihaug Hoff, Seksjon for kliniske studiar
Tommy Frøseth Aae, Klinikk SNR
Åse Hagen Morsund, Klinikk SNR (vara)
Synne Margrethe Sandberg, Klinikk Volda sjukehus
Elisabeth Sæter, stipendiat (vara)
Paula Næss Skår, brukarutvalet (observatør)
Daniel Ask, brukarutvalet (observatør)

Sekretariat:
Tone Seim Fuglset, SFI
Vibeke D. Valderhaug, SFI
Therese M. Istad, SFI
Solveig Fadnes, SFI


Fu-Arbeidsutval:
Forskingssjef og sekretariat​

 Ta kontakt med sekretariatet på forsking@helse-mr.no​

Sist oppdatert 13.05.2024