Forsking og innovasjon

Kurs, opplæring, ressursar

Det er mykje ein skal halde styr på sjølv i eit forskingsprosjekt. Difor har vi samla nokre nyttige kurs og opplæringsressursar til deg.

Diagram

Kanskje er du usikker på korleis ein protokoll skal skrives, eller korleis du best nyttar EndNote? Kan det hende du skulle hatt eit oppdatert kurs i Good Clinical Practice (GCP)?

I samarbeid med HMR og HNT tilbyr NTNU kurs i Helseforskning- frå idé til prosjektprotokoll/artikkel, som er ei videreutdanning med fokus på utforming av ein god forskingsprotokoll; https://www.ntnu.no/videre/gen/-/courses/nv20604

Forskingshandboka OUS / HUS er laga for å gi tips og rettleiing til sjukehuspersonell, helsefaglege og biomedisinske forskarar som har ein idé dei ønskjer å omsetje i eit forskingsprosjekt med høg kvalitet. 
Sjå 9.utgave "Frå idé til publikasjon - Forskningshåndboken" 2021 her​

Studieaktørar som er involvert i klinisk utprøving av legemiddel er lovpålagt å ha dokumenterte, oppdaterte kurs i Good Clinical Practice (GCP). Følg lenken for å sjå NorCrin sine kurs i GCP 1 og 2 som gir sertifisering.
GCP-kurs i regi av NorCRIN partnere – www.norcrin.no

Kontakt statistikar Tor Åge Myklebust om du treng hjelp til utrekninger eller metodeval tor.age.myklebust@helse-mr.no

Fagbibliotekar held kurs i litteratursøk og EndNote, ta kontakt på e-mail bibliotek@helse-mr.no​​ ​Sjå også kva for andre tenester fagbiblioteket tilbyr her (krev intern pålogging). 

Søknadshjelpen - The Grants Office for MH and Helse Midt-Norge - Kunnskapsbasen - NTNU gir råd og støtte til forskarar som skal søke om ekstern finansiering.


​Er det noko du saknar? Ta kontakt med
forsking@helse-mr.no  

Sist oppdatert 18.07.2023