Brukarar som medforskarar

Einar Vedul-Kjelsås

Korleis kan forskarar og brukarar finne gode samarbeidsformer? Einar Vedul-Kjelsås har i fleire år kursa brukarar av helseteneter i medisinsk og helsefagleg forsking.

Einar Vedul-Kjelsås

Einar Vedul-Kjelsås kjem til Regional forskingskonferanse for Helse Midt-Norge 2019. Konferansen finn stad 2. og 3. oktober i Kristiansund.

Målet har vore å gi brukarane eit innblikk i forskingsprosessane, gjere dei betre rusta og motiverte til å ta del i forsking på ulike nivå, og å auke forståinga av korleis ein kan lese og vurdere forsking.

Einar Vedul-Kjelsås er førsteamanuensis ved Institutt for psykisk helse ved NTNU. Han skal halde føredrag om brukarmedverknad på Regional forskingskonferanse for Helse Midt-Norge 2019. Konferansen finn stad 2. og 3. oktober.

Meld deg på konferansen

Gå til hovudsida for konferansen

Meir frå programmet

    Sist oppdatert 18.08.2023