Samhandling

Wenche P. Dehli

Helse- og sosialdirektøren i Kristiansand har lang erfaring med forskings- og utviklingsarbeid og innføring av digitale løysingar. Ho er oppteken av å styrke og betre samarbeidet mellom kommunane og helseføretaka.

Wenche P. Dehli

Wenche P. Dehli kjem til Regional forskingskonferanse for Helse Midt-Norge 2019. Konferansen finn stad 2. og 3. oktober i Kristiansund.

Dehli meiner det er viktig å styrke forskingskompetansen i kommunane, for å gjere dei meir likestilte i forskingssamarbeid.

Dehli kjem til Regional forskingskonferanse for Helse Midt-Norge 2019, og skal snakke om samhandling.

Meld deg på konferansen

Gå til hovudsida for konferansen

Meir frå programmet

    Sist oppdatert 18.08.2023