CUT-COVID19

Er du smitta av koronaviruset og kan tenkte deg å delta i ei forskingsstudie?  Du vil bli nøye fulgt opp når du er innlagt og ulike prøver vil bli tatt på ulike tudspunkt. CUT-COVID-19 er eit klinisk forskingsprosjekt styrt av Helse Midt-Norge.

COLOURBOX44014660_korona.jpg

Illustrasjon Colourbox

Bakgrunn og føremål

Å samle kliniske data og biologisk material for å forstå korleis kroppen vert påverka  av viruset, kvifor nokre får sjukdomen og kvifor nokon blir sjukare enn andre. Resultata skal publiserast fortløpande og skal bidra til ei betre behandling av dei som vert ramma.

Gjennomføring
Dersom du er positiv for viruset Sars-COV2, er innlagt på sjukehus og passar inn i studien vil vi spørre deg om deltaking. Du vil bli nøye fulgt opp når du er innlagt og ulike prøver vil bli tatt på ulike tidspunkt.
Les meir om studien på norcrin sine sider


CUT-COVID19 utgår frå St. Olavs Hospital HF, klinikk for anestesi og intensivmedisin og ledes av professor Erik Solligård. I Helse Møre og Romsdal er Hovedutprøvere, ansvarlige leger : Dag Arne Lihaug Hoff og Birgitte Tholin.
Hvis du bor i Møre og Romsdal kontakt:
Ålesund sjukehus: Klinisk forskingspost telefon 70106192.
Studien er finansiert av Forskingsrådet.

Sist oppdatert 05.06.2020