NOR-Solidarity Trial

Bakgrunn og hensikt:
Undersøke om hydroksyklorokin (Plaquenil®) og Remdesivir, medikament som i eksperimentelle studier og hos enkeltpasienter har vist lovande resultater, kan modifisere sjukdomsutviklinga hos pasientar innlagt i sjukehus med COVID19 infeksjon samanlikna med standard behandling. Fortløpande skal det også samlast kliniske og biologiske data/prøver

Gjennomføring:
Dersom du har testa positivt for viruset Sars-COV2, er innlagt på sjukehus og passar inn i studien vil vi spørre deg om deltaking. Du vil bli tilfeldig plassert i ei av armane i studien. Nøye oppfølging på sjukehus, på telefon etter 28 dagar og kontrolltime etter 3 mnd på sykehuset.


Lenke:
https://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/kan-medikamenter-bremse-utviklingen-av-covid-19.


NOR-Solidarity trial utgår fra Akuttklinikken Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus og ledes av Professor Pål Aukrust. Ansvarlig lege i Helse Møre og Romsdal: Dag Arne Lihaug Hoff og Birgitte Tholin.
Hvis du bor i Møre og Romsdal kontakt:
Ålesund sjukehus: Klinisk forskingspost telefon 70106192.
Studien er finansiert av KLINBEFORSK.

Sist oppdatert 05.06.2020