Kliniske studiar

Samarbeidande aktørar knytt til kliniske studiar ved HMR

Helse Møre og Romsdal samarbeider med fleire interne og eksterne aktørar og bedrifter for å kunne tilby pasientar ved alle medisinske avdelingar og klinikkar ved sjukehusa utprøvande behandling.

Bord
Sist oppdatert 18.03.2024