Rollefiguren Margot er ansiktet til kampanjen "Respekt for reseptformidlaren"

Pasienttryggleik

Rollefiguren Margot (bildet) har tidlegare tatt oss med på ei reise i reseptformidlaren. Gjennom kampanjen sette vi fokus på kor viktig det er med orden i e-reseptane.

Helsetenesta skal videreutviklast slik at pasientar og brukarar i større grad får, og opplev å få, trygg og god helsehjelp. Gjennom metoden kontinuerleg forbetring jobbar Helse Møre og Romsdal med å redusere pasientskadar, forbetre pasienttryggleikskulturen og bygge varige strukturar for pasienttryggleik gjennom mellom anna standardiserte pasientforløp.

Pasienttryggleik handlar ofte om det helsepersonell gjer kvar einaste dag i sjukehusa. Pasientane skal vere sikre på at tenestene verkar, er trygge og at dei heng godt saman når ein er avhengig av helsehjelp frå fleire instansar.

Pasienttryggleik - definisjon

Vern mot unødig skade som følge av helsetenestens ytelser eller mangel på ytelser

Kunnskapssenteret

Smittevern

På denne sida finn du eit utval smittevernprosedyrar frå Helse Møre og Romsdal sitt infeksjonskontrollprogram (IKP).
Finn aktuelle prosedyrar
Smittevernrådgivar

Legemiddelsamstemming

Helse Møre og Romsdal har sterkt fokus på legemiddelsamstemming som er eit av dei utvalde innsatsområda innan det nasjonale pasientstryggleiksprogrammet. I Helse Møre og Romsdal har det blitt gjennomført fleire prosjekt og studiar for å definere prosessen for legemiddelsamtemming og skildre den i prosedyrar.
Les om studiane og sjå vår video om legemiddelsamtemming
HelseMidtNorge_195A1204_FotoKristinStoylen.jpg

Nyheiter om pasienttryggleik

 • Annette Saunes
  5. desember 2017
  Annette Saunes er vår nye forbetringsagent

  Sjukepleiar Anette Saunes ved Forsterka rehabilitering, Avdeling for sjukehuspsykiatri Sunnmøre er etter søknad og hard konkurranse blitt tildelt studieplass ved Nordisk forbedringsagentutdannelse.  Utdanninga gir kompetanse i å iverksette...

 • Kjetil Roth blir intervjua av NRK
  3. juli 2017
  Lungeseksjonen er førebilete i arbeidet med ventetider

  Lungeseksjonen ved sjukehuset i Ålesund fekk ros da helse- og omsorgsminister Bent Høie besøkte sjukehuset førre veke. Høie fekk mellom anna høyre korleis avdelinga gjennom systematisk arbeid har greidd å redusere ventetida for pasientane kraftig.

 • En mann og en kvinne som snakker
  30. mai 2017
  Får gode skussmål for arbeidet med pasienttryggleik

  Sjefen for pasienttryggleiksprogrammet tok turen innom Ålesund sjukehus forrige veke.

Sist oppdatert 21.04.2023