Smittevernrådgivar Kathrin Enebakk

Smittevern

På denne sida finn du eit utval smittevernprosedyrar frå Helse Møre og Romsdal sitt infeksjonskontrollprogram (IKP).

Regionalt kompetansesenter for smittevern (RKS)

Regionalt kompetansesenter skal samordne smittevernarbeidet, stimulere til aktivitet og fremme fagutvikling i helseinstitusjonane i det regionale helseføretaket.
Les meir om RKS (stolav.no)
Blå stavbakterier.
Sist oppdatert 23.01.2023