Kontaktpersoner for Barneblikksatsingen

​Barneblikksatsingen 


Ole Lorvik

Barneblikk styringsgruppeleder og stabsleder for Klinikk psykisk helse og rus, Helse Møre og Romsdal
E-post: Ole.Lorvik@helse-mr.no

​​Mette Grytten 

Koordinator for Barneblikk-satsingen
Psykisk helsevern barn og unge, Helse Møre og Romsdal
E-post : Mette.grytten@helse-mr.no 
Tlf:  91 72 09 87
Postadresse: Helse Møre og Romsdal HF, PHBU Ålesund, Postboks 1600, 2026 Ålesund

Barneblikk familieteam Molde 

Beathe Kamben Gjerde
Lokal leder for Barneblikk familieteam Molde og avdelingsleder for helsestasjon og skolehelsetjenesten
E-post: beathe.kamben.gjerde@molde.kommune.no
Barneblikk-tlf: 93 20 21 66 , Sentralbord:  71 11 23 00

Barneblikk familieteam Ålesund 

Laila Grytten
Lokal leder for Barneblikk familieteam Ålesund og avdelingsleder Familiestøttande tenester
E-post: Laila.Grytten@alesund.kommune.no
Barneblikk-tlf: 47 75 58 79 , Sentralbord:  70 16 20 00

Barneblikk familieteam Ulstein

Kristin Meli
Leiande helsesjukepleiar, Helsestasjonen
E-post: kristin.meli@ulstein.kommune.no  
Tlf:  70 01 78 80

Barneblikk Kristiansund 

Tone Lyngvær Kvammen
Lokal leder for Barneblikk familieteam Kristiansund og avdelingsleder Forebyggende helsetjenester Barn og Familie
E-post:  tone.lyngvaer.kvammen@kristiansund.kommune.no
Barneblikk-tlf: 900 48397 , Sentralbord:  71 57 49 00

​​Webredaktør 

Geir Longvastøl 

Rådgivar​
Klinikk for psykisk helse  og rus
E-post: geir.longvastol@helse-mr.no
Sist oppdatert 22.03.2024