Referat frå samarbeidsmøter mellom Ålesund sjukehus og omliggande kommunar

Dette er møter mellom Ålesund sjukehus og omliggande kommunar for å dele informasjon og drøfte situasjoner som kan påvirke pasientflyt i høve COVID-19 . Målet er i fellesskap sikre informasjon, redusere uønska variasjon og drøfte beslutningar som kan utfordre pasientflyten.

Sist oppdatert 29.03.2022