Fagkurs

Årskonferanse i regi av Faglig samarbeidsutval for barn og unge

Fagleg samarbeidsutval for barn og unge i Møre og Romsdal planlegg ein årskonferanse.

21.
november
2024
  1. 21. nov. 2024

Tid og stad

Når

  1. 21. nov. 2024

Kvar

Stadionvegen 25
6260 Skodje
Gomerhuset

Målgruppen 

Alle som jobbar med barn og unge i kommunar og spesialisthelsetenesta. Dette kan vere tilsette i skule, PPT, barnevernstenesta, barnekoordinatorar, kommunelegar, samhandlingslegar, Statsforvaltaren, brukerorganisasjonar, leiarar og ansatte i HMR.

Foreløpig program 

  • Erfaringsutveksling dialogbasert inntak BUP  
  • Samhandlingsforløpene, status / brukerstemme
  • Skadelig seksuell helse 

Hald av datoen, det vil kome meir informasjon om program og påmelding.


Konferansen er forankra i Handlingsplan for Faglig samarbeidsutval for barn og unge i Møre og Romsdal og er ein årleg samhandlingsarena for kommunale tenester og spesialisthelsetenesta i Møre og Romsdal. 
 
Målet med konferansen er å byggje, og dele kompetanse. Vi ønskjer å gjensidig avklare forventningar og etablere nye relasjonar i tråd med overordna samarbeidsavtale mellom Helse Møre og Romsdal HF og kommunane.