Faglig samarbeidsutval for digitale helsetenester og eHelse

Formålet til faglige samarbeidsutval er å fungere som et rådgivande organ og forvalte utøvinga av dei ulike delavtalene. Faglige samarbeidsutval rapporterer til strategisk samarbeidsutval.

Faglig samarbeidsutval for digitale helsetenester og eHelse (tidlegare IKT-løysingar og elektronisk samarbeid) har eit særskilt ansvar for å følgje opp delavtale 4 i Samarbeidsavtalen (pdf).

a) Utarbeide handlingsplan som konkretiserer ansvar og oppgåver i kommuner og helseføretak. Handlingsplanen skal høyrast og forankrast hjå Lokale samhandlingsutval og bli vedteken i Strategisk samarbeidsutval. Handlingsplanen skal reviderast kvart andre år med evaluering av mål, tiltak og effekt. 

b) Ansvar for vidareformidling av informasjon til kommuner og helseføretaket for implementering av vedtekne tiltak.

c) Samarbeide med tilsvarande fagråd i Helse Midt-Norge. ​​


Frå helseføretaket (Helse Møre og Romsdal - HMR):    

Odd Arne Maridal (leiar i utvalet)
IKT-sjef, E-helse og teknologi
Odd.Arne.Maridal@helse-mr.no    

Kirsti Hamar
Lokal innføringsleder, Helseplattformen
Kirsti.Margrethe.Hamar@helse-mr.no 

Unni Arnestad
Kvalitetsrådgiver helsetjenesteutvikling
unni.irene.arnestad@helse-mr.no 

Gudrun Karlsen
Prosjektleder DMS Kristiansund
gudrun.johannessen.karlsen@helse-mr.no  

Nordmøre interkommunalt politisk råd (Nordmøre IPR)
Janne Marthe Viddal
Rådgivar helse
janne.marthe.viddal@kristiansund.kommune.no​

Romsdal interkommunalt politisk råd (Romsdal IPR)
Thormod Spilling
ROR-IKT, Avd. leder tjenesteutvikling, Molde kommune
thormod.spilling@ror-ikt.no​

Sunnmøre regionråd - Søre
Jørn Velle Moldskred
Kommunalsjef, Sande kommune
Jorn.velle.moldskred@sande-mr.kommune.no

Sunnmøre regionråd - Nordre
Ann Kristin Røyset (nestleiar i utvalet)​
Prosjektleiar/ verksemdleiar Ålesund kommune
Ann.Kristin.Royset@alesund.kommune.no 

Fastlege​
Martin Skrove
Fastlege, Molde kommune
martin.skrove@gmail.com​

Brukerrepresentant kommune
Stig Ålgårdstad
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
stig.algardstad@hotmail.com
    
Brukerrepresentant Helse Møre og Romsdal
Lasse Honningsvåg
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) / Mental Helse
lasse.alexander.olsen.honningsvag@helse-mr.no​
lassealexander@hotmail.com


Kommande møte: Hausten 2023


For førespurnad til Faglig samarbeidsutval for digitale helsetenester og eHelse ta kontakt med:​

LeiarOdd Arne Maridal
IKT-sjef, Fagavdelinga
Odd.Arne.Maridal@helse-mr.no    

NestleiarAnn Kristin Røyset
Prosjektleiar/ verksemdsleiar Ålesund kommune
Ann.Kristin.Royset@alesund.kommune.no ​​

Sist oppdatert 13.02.2023