Faglig samarbeidsutval for helseberedskap

Formålet til faglige samarbeidsutval er å fungere som et rådgivande organ og forvalte utøvinga av dei ulike delavtalene. Faglige samarbeidsutval rapporterer til strategisk samarbeidsutval.

Beredskap

​​​Faglig samarbeidsutval for helseberedskap har eit særskilt ansvar for å følgje opp delavtale 6 i Samarbeidsavtalen (pdf).​​

a) Utarbeide handlingsplan som konkretiserer ansvar og oppgåver i kommuner og helseføretak. Handlingsplanen skal høyrast og forankrast hjå Lokale samhandlingsutval og bli vedteken i Strategisk samarbeidsutval. Handlingsplanen skal reviderast kvart andre år med evaluering av mål, tiltak og effekt. 

b) Ansvar for vidareformidling av informasjon til kommuner og helseføretaket for implementering av vedtekne tiltak.

c) Samarbeide med tilsvarande fagråd i Helse Midt-Norge. ​


​Frå helseføretaket (Helse Møre og Romsdal - HMR):

Hans Olav Ose (leiar faglig samarbeidsutval)
Beredskaps- og sikkerhetsleder, Stab HMR
​Hans.Olav.Ose@helse-mr.no​​​​​

Siv Jensen
Rådgivar, Fag/ledernivå HMR, Klinikk Volda Sjukehus
siv.jensen@helse-mr.no

Inge Ødven
Fag/ledernivå HMR, Klinikk Ålesund sykehus
Inge.Odven@helse-mr.no

Chris Mari Rodriguez Olsen
Lokal krisestabsleder Kristiansund sykehus
Chris.Mari.Rodriguez.Olsen@helse-mr.no​

Gry Rønning
Lokal krisestabsleiar, Klinikk SNR Molde
Gry.Ronning@helse-mr.no

Nordmøre interkommunalt politisk råd (Nordmøre IPR)
Bjørn Sletbakk
Ass. kommunedirektør Tingvoll kommune
bjorn.sletbakk@tingvoll.kommune.no​

Romsdal interkommunalt politisk råd (Romsdal IPR)
Torill Berg
Beredskapsleder Molde kommune
torill.berg@molde.kommune.no​

Sunnmøre regionråd - Søre
Ny representant under avklaring

Sunnmøre regionråd - Nordre
Vidar Tolås (nestleiar faglig samarbeidsutval)
Rådgivar beredskap, Ålesund kommune
Vidar.Tolas@alesund.kommune.no​

Fastlegerepresentant
Per Arild Strand
​Fastlege Kristiansund kommune, legevaktsoverlege Kristiansund
perarilds@gmail.com​

Brukerrepresentant kommune
​Asle John Giske, LHL
giskeasle@gmail.com

Brukerrepresentant HMR
Per Sigbjørn Øvermo
Pensjonistforbundet
peroeve@online.no​

Statsforvalteren (observatør)
Stine Sætre
Fylkesberedskapsleder
fmmrstsa@statsforvalteren.no​

Karin Müller Mikaelsen
Fylkeslege
fmmrkami@statsforvalteren.no

Neste møte: 14. februar 2024  kl 12:30 – 14:30

Kommande møte: 

05.06.2024

04.09.2024

20.11.2024

For førespurnad til faglig samarbeidsutval for helseberedskap ta kontakt med:

Leiar: Hans Olav Ose
Beredskaps og sikkerhetsleder, Stab HMR
​Hans.Olav.Ose@helse-mr.no​​​​​

Nestleiar: Vidar Tolås
Rådgivar beredskap, Ålesund kommune
Vidar.Tolas@alesund.kommune.no​

Sist oppdatert 16.08.2023