Faglig samarbeidsutval for kunnskapsoverføring, forsking og utdanning, samt praksiskonsulentordninga

Fomålet til faglige samarbeidsutval er å fungere som eit rådgivande organ og forvalte utøvinga av dei ulike delavtalane i Samarbeidsavtale mellom kommunane og Helse Møre og Romsdal HF. Faglige samarbeidsutval rapporterer til strategisk samarbeidsutval.

En person som holder en sprøyte

​Faglig samarbeidsutval for kunnskapsoverføring, forsking og utdanning, samt praksiskonsulentordninga ​har eit særskilt ansvar for å følgje opp delavtale 2 i Samarbeidsavtalen (pdf).

a) Utarbeide handlingsplan som konkretiserer ansvar og oppgåver i kommuner og helseføretak. Handlingsplanen skal høyrast og forankrast hjå Lokale samhandlingsutval og bli vedteken i Strategisk samarbeidsutval. Handlingsplanen skal reviderast kvart andre år med evaluering av mål, tiltak og effekt. 

b) Ansvar for vidareformidling av informasjon til kommuner og helseføretaket for implementering av vedtekne tiltak.

c) Samarbeide med tilsvarande fagråd i Helse Midt-Norge. ​

Frå helseføretaket (​Helse Møre og Romsdal - HMR): 

Guro Berge
Seksjonsleiar utdanning og kompetanse, Fagavdelinga
Guro.Berge@helse-mr.no

Ole Lorvik (nestleiar faglig samarbeidsutval)
Seksjonsleiar stab, KPHR
Ole.Lorvik@helse-mr.no

Åse Morsund
Overlege nevrologi, Nevrologisk avdeling Molde, Klinikk SNR
Ase.Hagen.Morsund@helse-mr.no

Nordmøre interkommunalt politisk råd (Nordmøre IPR)

Romsdal interkommunalt politisk råd (Romsdal IPR)
Jan Morten Dale
Kommunalsjef, Hustadvika kommune
Jan.Morten.Dale@Hustadvika.kommune.no

Sunnmøre regionråd - Søre
Oddvar Marøy
Samhandlingskoordinator Søre
oddvar.maroy@volda.kommune.no

Praksiskonsulent
Jonas Vegsundvåg, fastlege
​jonasveg@gmail.com​

Sunnmøre regionråd - Nordre
Bodil Haugen Våge (leiar)
Rådgjevar, Ålesund kommune
Bodil.Marit.Haugen.Vage@alesund.kommune.no

​Brukerrepresentant kommune
Eilin Reinaas
Norges Handicapforbund (NHF)
eilin.reinaas@live.no

​Brukerrepresentant kommune, vara
Bjørn Aske, Prostatakreftforeningen (PROFO)
bjoern.aske@gmail.com

​Brukerrepresentant HMR
Paula Næss Skaar
Pensjonistforbundet
paula.skaar@gmail.com

Geir Dagfinn Sylte
Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund​

Kommande møte: Haust 2023

For førespurnad til faglig samarbeidsutval for kunnskapsoverføring, forsking, utdanning ta kontakt med:

Leiar
Håvard Frisvold Kvisvik
Rådgiver Digital transformasjon og helseinnovasjon, Gjemnes kommune
havard.frisvold.kvisvik@gjemnes.kommune.no​

Nestleiar:
Ole Lorvik
Seksjonsleiar stab, KPHR
Ole.Lorvik@helse-mr.no

For førespurnad til praksiskonsultentordninga (PKO) ta kontakt med:

Stian Endresen 
Leiar praksiskonsulentordninga HMR​
Stian.Endresen@helse-mr.no​

Sist oppdatert 16.08.2023