Faglig samarbeidsutval for psykisk helse og rus

Formålet til faglige samarbeidsutval er å fungere som eit rådgivande organ og forvalte utøvinga av dei ulike delavtalane i Samarbeidsavtale mellom kommunane og Helse Møre og Romsdal HF. Faglige samarbeidsutval rapporterer til strategisk samarbeidsutval.

Illustrasjon natur

Faglig samarbeidsutval for psykisk helse og rus har eit særskilt ansvar for å følgje opp delavtale 1 i Samarbeidsavtalen (pdf).

a) Utarbeide handlingsplan som konkretiserer ansvar og oppgåver i kommuner og helseføretak. Handlingsplanen skal høyrast og forankrast hjå Lokale samhandlingsutval og bli vedteken i Strategisk samarbeidsutval. Handlingsplanen skal reviderast kvart andre år med evaluering av mål, tiltak og effekt. ​​

b) Ansvar for vidareformidling av informasjon til kommuner og helseføretaket for implementering av vedtekne tiltak.

c) Samarbeide med tilsvarande fagråd i Helse Midt-Norge. ​


Frå helseføretaket (Helse Møre og Romsdal - HMR)​:

Eirik Molvær
Avdelingssjef DPS Sunnmøre, Klinikk fpr psykisk helse og rus
Eirik.Molver@helse-mr.no​

Kristin Steffensen
Seksjonsleiar alderspsykiatri, Klinikk for psykisk helse og rus
Kristin.Steffensen@helse-mr.no

Siri Mette Dragsund Hoff
Seksjonsleiar TSB, Klinikk for psykisk helse og rus
Siri.Mette.Dragsund.Hoff@helse-mr.no

Line Lingen (leiar)​
Avdelingsleiar sykehuspsykiatri NR, Klinikk for psykisk helse og rus
Line.Therese.Heggem.Lingen@helse-mr.no​

Nordmøre interkommunalt politisk råd (Nordmøre IPR)
Kristi Garte
Fagleiar psykisk helse, Averøy kommune
kristi.garte@averoy.kommune.no​

Romsdal interkommunalt politisk råd (Romsdal IPR)
Anders Høe (nestleiar)
Enhetsleder mestringsenheten, Hustadvika kommune
Anders.Hoe@hustadvika.kommune.no

Sunnmøre regionråd - Søre
Elin Høydal Vatne
Avdelingsleiar rus og psykisk helseteneste, Volda kommune
elin.hoydal.vatne@volda.kommune.no

Sunnmøre regionråd - Nordre
Kristine Finnøy
Rus og psykisk helseteneste​, Giske kommune
Kristine.Finnoy@giske.ko​mmune.no​

Magne Sellereite
Avdelingsleiar Team Helse, Kommunalområdet Helse, Ålesund kommune
magne.sellereite@alesund.kommune.no

Fastlege
Kari-Elise Veddegjærde
Fastlege, Giske kommune
karielisev@gmail.com

Brukerrepresentant​ kommune
Arild Kvamme
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP)​
arildkvamme70.ak@gmail.com​

Brukerrepresentant Helse Møre og Romsdal
Ingrid Løset
Mental helse
ingplo@online.no

Komm​ande møte: Hausten 2023

For forespurnad til faglig samarbeidsutval for psykisk helse og rus ta kontakt med:

Leiar: Line Lingen
Avdelingsleiar sykehuspsykiatri, Klinikk for psykisk helse og rus
Line.Therese.Heggem.Lingen@helse-mr.no

NestleiarAnders Høe
Enhetsleder mestringsenheten, Hustadvika kommune
Anders.Hoe@hustadvika.kommune.no​​

Sist oppdatert 17.04.2023