Faglig samarbeidsutval for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg

Formålet til faglige samarbeidsutval er å fungere som eit rådgivande organ og forvalte utøvinga av dei ulike delavtalane i Samarbeidsavtale mellom kommunane og Helse Møre og Romsdal HF. Faglige samarbeidsutval rapporterer til strategisk samarbeidsutval.

Nyfødt baby

​Faglig samarbeidsutval for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg​​ har eit særskilt ansvar for å følgje opp delavtale 3 i Samarbeidsavtalen (pdf).

​​a) Utarbeide handlingsplan som konkretiserer ansvar og oppgåver i kommuner og helseføretak. Handlingsplanen skal høyrast og forankrast hjå Lokale samhandlingsutval og bli vedteken i Strategisk samarbeidsutval. Handlingsplanen skal reviderast kvart andre år med evaluering av mål, tiltak og effekt. 

b) Ansvar for vidareformidling av informasjon til kommuner og helseføretaket for implementering av vedtekne tiltak.

c) Samarbeide med tilsvarande fagråd i Helse Midt-Norge. ​


​Frå helseføretaket (Helse Møre og Romsdal HMR):
Anne Kristin Farstad Skare
Fagjordmor, Klinikk Volda Sjukehus
Anne.Kristin.Farstad.Skare@helse-mr.no​

Elin Hansen Ytterbø (leiar faglig samarbeidsutval)
Fagutviklingsjordmor HMR, Klinikk Ålesund sjukehus
Elin.Johanne.Hansen.Ytterbo@helse-mr.no

Sissel Hjelle
Seksjonsoverlege, Klinikk Ålesund sjukehus
Sissel.Hjelle@helse-mr.no

Solveig Aarseth Vatten
Jordmor, Klinikk SNR Molde
Solveig.Aarseth.Vatten@helse-​mr.no​​

Nordmøre interkommunalt politisk råd (Nordmøre IPR)
Siv-Kristin Haugen
Jordmor, Kristiansund kommune
siv-kristin.haugen@kristiansund.kommune.no​

Romsdal interkommunalt politisk råd (Romsdal IPR)​
Elisabeth Herje Sogge 
Jordmor, Koordinator jordmortjenesten Molde kommune
elisabeth.herje.sogge@molde.kommune.no

Anne Elin Frøysa (observatør)
Helsesjukepleiar, Vestnes og Rauma kommune
anne.elin.froysa@rauma.kommune.no

Sunnmøre regionråd - Søre
Kristin Meli (nestleiar faglig samarbeidsutval)
Helsesjukepleiar, Ulstein kommune
kristin.meli@ulstein.kommune.no​

Sunnmøre regionråd - Nordre
Iris Anita Rønneberg
Jordmor, Ålesund kommune
iris.anita.ronneberg@alesund.kommune.no

Fastlege/praksiskonsulent
Sofie Møller-Christensen
Fastlege Giske kommune, praksiskonsulent Nordre Sunnmøre
sofie.moller-christensen@helse-mr.no​​​

Brukerrepresentant kommune
Oddrun Stensø Nasvik
Norsk Revmatikerforbund (NRF)
odnasvik@online.no​

Brukerrepresentant HMR
Marie Ødegård Gjengstø
Mariepie@hotmail.com​

Neste møte: Våren 2024

 

For førespurnad til faglig samarbeidsutval for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg ta kontakt med:

Leiar
Elin Hansen Ytterbø
Fagutviklingsjordmor HMR, Klinikk Ålesund sjukehus
Elin.Johanne.Hansen.Ytterbo@helse-mr.no

Nestleiar
Kristin Meli
Helsesjukepleiar, Ulstein kommune
kristin.meli@ulstein.kommune.no​

Sist oppdatert 13.02.2023