Faglig samarbeidsutval for vaksenhabilitering

Formålet til faglige samarbeidsutval er å fungere som eit rådgivande organ og forvalte utøvinga av dei ulike delavtalane i Samarbeidsavtale mellom kommunane og Helse Møre og Romsdal HF. Faglige samarbeidsutval rapporterer til strategisk samarbeidsutval.

​Faglig samarbeidsutval for vaksenhabilitering har eit særskilt ansvar for å følgje opp delavtale 1 i Samarbeidsavtalen (pdf).

​​​a) Utarbeide handlingsplan som konkretiserer ansvar og oppgåver i kommuner og helseføretak. Handlingsplanen skal høyrast og forankrast hjå Lokale samhandlingsutval og bli vedteken i Strategisk samarbeidsutval. Handlingsplanen skal reviderast kvart andre år med evaluering av mål, tiltak og effekt. 

b) Ansvar for vidareformidling av informasjon til kommuner og helseføretaket for implementering av vedtekne tiltak.

c) Samarbeide med tilsvarande fagråd i Helse Midt-Norge. ​​


Frå helseføretaket (Helse Møre og Romsdal - HMR):

​Iris Relling Nielsen
Overlege spesialisering rehabilitering Sunnmøre, Klinikk psykisk helse og rus
Iris.Relling.Nielsen@helse-mr.no​

Torill Myklebust Hjelseth (nestleiar faglig samarbeidsutval)
Fagkonsulent, Klinikk psykisk helse og rus
Torill.Myklebust.Hjelseth@helse-mr.no

Perny Kristin Oksnes
Avdelingsleiar, sykehuspsykiatri Sunnmøre, Klinikk psykisk helse og rus
Perny.Kristin.Oksnes@helse-mr.no

Hilde Husby (leiar faglig samarbeidsutval)
Seksjonsleder spesialisert habilitering Nordmøre og Romsdal, Klinikk psykisk helse og rus​
Hilde.Husby@helse-mr.no​​

Nordmøre interkommunalt politisk råd (Nordmøre IPR)
Siw Helgadottir Teksum
Avdelingsleiar, habilitering Sunndal
siw.helgadottir.teksum@sunndal.kommune.no

Romsdal interkommunalt politisk råd (Romsdal IPR)
Linda Gravem
Einingsleiar, Aktivisering og meistring
linda.gravem@v​estnes.kommune.no ​

Sunnmøre regionråd - Søre
Guro Bakke Liaskar
Einingsleiar bu- og habilitering, Ørsta kommune
guro.bakke.liaskar@orsta.kommune.no

Sunnmøre regionråd - Nordre
Heidi Vegsundvåg
Rådgjevar, Tiltakskontoret Sula kommune​
heidi.vegsundvag@sula.kommune.no​

Fastlege/praksiskonsulent
Håvard Ramsli
Fastlege Herøy, praksiskonsulent HMR Søre-Sunnmøre
havard.ramsli@helse-mr.no​

Brukerrepresentant kommune
Tove Kroknes
FFO/ CP-foreningen
tove@sund-bredband.no

Brukerrepresentant HMR
Janne Remøy Endresen
SAFO/ NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede)
janne@endres1.no​

 
Kommande møte: Hausten 2023


For førespurnad til faglig samarbeidsutval for vaksenhabilitering ta kontakt med:

Leiar
Hilde Husby
Seksjonsleder spesialisert habilitering Nordmøre og Romsdal, Klinikk psykisk helse og rus​
Hilde.Husby@helse-mr.no​​

Nestleiar
Torill Myklebust Hjelseth
Fagkonsulent, Klinikk psykisk helse og rus
Torill.Myklebust.Hjelseth@helse-mr.no

Sist oppdatert 05.04.2024