Felles samarbeidssekretariat

Formålet til felles samarbeidssekretariat (samarbeidssekretariatet) er å vere kontaktpunkt i samarbeidsspørsmål og koordinere partnarskapsmøter samt møter i strategisk samarbeidsutval.

Illustrasjon samarbeid


a) Førebu Partnarskapsmøte og utvida samarbeidsmøte/dialogmøte og møte i Strategisk samarbeidsutval i samarbeid med respektive leiarar og nestleiarar. 

b) Skrive referat og publisere saksdokument, samt koordinere oppfølging av vedtak. 

c) Koordinere arbeidet mot dei Lokale samarbeidsutvala (LSU)

d) Utarbeide årleg rapport om samhandlingsavvik som leggast fram for Strategisk samarbeidsutval og Lokale samarbeidsutval som grunnlag for prioritering av tiltak. ​

e)  Koordinering av oppnevning av representantar til dei ulike samarbeidsorgana i Helsefellesskap Møre og Romsdal

f) Ha oversikt over pågåande samarbeidsprosjekt

​Nordmøre interkommunalt politisk råd (Nordmøre IPR)
Bjørn Carsten Buan
Kommuneoverlege Surnadal kommune

Romsdal ​interkommunalt politisk råd (Romsdal IPR)
Jan Erik Hovdenak
Kommunalsjef drift, Aukra kommune
E-post: Jan.erik.hovdenak@aukra.kommune.no

Søre Sunnmøre​
Oddvar Marøy
Samhandlingskoordinator, Søre Sunnmøre

E-post: oddvar.ma​roy@volda.kommune.no​

Nordre Sunnmøre
Bodil Haugen Våge (leiar samarbeidssekretariatet)
Rådgjevar, kommunalområdet Helse Ålesund kommune,
Samhandlingskoordinator, Nordre Sunnmøre

​Møre og Romsdal helseføretak (HMR):
Eli Otterlei (nestleiar samarbeidssekretariatet)
Samhandlingssjef, Samhandlingsseksjonen HMR
E-post: Eli.Klara.Otte​rlei@helse-mr.no

Karethe Kristoffersen Aam (sekretær)
Rådgjevar, Samhandlingsseksjonen HMR

Stian Endresen
Leiar praksiskonsulentordninga HMR, fastlege Ulstein kommune

Kommande møte
Felles samarbeidssekreteriat møter​ fast onsdagar i oddetalsveker frå 0830 - 1100 (digitalt). Fysiske møte vert vurdert undervegs. ​

​For førespurnad til felles samarbeidssekretariat ​eller informasjon knytt til andre helsefellesskap ta kontakt med:

Leiar
Bodil Haugen Våge 
Samhandlingskoordinator, Nordre Sunnmøre

Nestleiar:
Eli Otterlei
Samhandlingssjef, Samhandlingsseksjonen HMR

Sekreteriat/referent: 
Karethe Kristoffersen Aam
Rådgjevar, Samhandlingsseksjonen HMR

Sist oppdatert 05.07.2023