Lokalt samarbeidsutval Ålesund

Formålet til lokale samarbeidsutval er å vere eit forum for forbetringsarbeid og samarbeid mellom sjukehus og kommunane i opptaksområdet. Lokale samarbeidsutval skal i hovudsak behandle saker som gjeld det enkelte opptaksområde for sjukehus og som ikkje har konsekvensar for samarbeid i andre deler av fylket.  Lokale samarbeidsutval rapporterer til strategisk samarbeidsutval.

  1. Kartlegge, initiere, følgje opp og implementere forbetringar på operativt nivå med mål om gode samhandlingsløysingar og standardiserte pasientforløp.

  2. Prioriteringa skal blant anna bygge på registrerte samhandlingsavvik og input frå årleg samarbeidsmøte mellom sjukehuset og kommunane.

  3. Forankre og bidra i implementering av vedtatte handlingsplanar og retningslinjer frå blant anna Faglige samarbeidsutval.

  4. Skal i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret, pasientorganisasjonar, frisklivssentralar og eventuelt andre relevante i kommunar og sjukehus, bidra til utvikling og bruk av lærings- og meistringstiltak for å førebygge og utsette behovet for helsetenester.

Giske kommune
Lene Bjørlo Overå, kommunalsjef
Lene.Bjorlo.Overa@giske​.kommune.no​

Fjord kommune
Jan Ove Gravdal, kommunalsjef
jan.ove.gravdal@fjord.kommune.no

Stranda kommune
Helene Ringstad, einingsleiar Habilitering og rehabilitering
helene.rimstad@strand​a.kommune.no​​​

Jane Solheimsnes, kommunalsjef
jane.solheimsnes@stranda.kommune.no​

Sula kommune
Cecilie Ørjasæter, einingsleiar
Cecilie.Orjasaeter@sula.ko​mmune.no​

Sykkylven kommune
Ragnhild Hanken Skjong, kommunalsjef (vararepresentant kommune i Strategisk samarbeidsutval)
ragnhild.skjong@sykkylven.kommune.no​

Ålesund kommune
Synnøve Vasstrand Synnes, kommunalsjef (leiar LSU Ålesund)
synnove.vasstrand.synnes@alesund.kommune.no

Klinikk Ålesund sjukehus
Jørn-Åge Longva, konstituert avdelingssjef medisin (nestleiar LSU Ålesund) 
Jorn-Age.Longva@helse​-mr.no

Klinikk Ålesund sjukehus
Inge Ødven (vararepresentant frå HMR i Strategisk samarbeidsutval)
Fag/ledernivå HMR
Inge.Odven@helse-mr.no

Klinikk for kreftbehandling og rehabilitering
Siri Talseth-Frilund, klinikksjef
Siri.Beate.Talseth-Frilund@helse-mr.no

Klinikk for psykisk helse og rus
Kari Marie Remø Nesseth, avdelingssjef TSB
kari.marie.remo.nesseth@helse-mr.no

Inger Ann Berge, seksjonsleiar BUP
inger.ann.berge@helse-mr.no

Fastlege/praksiskonsulent
Sindre Klokk, fastlege​ Ålesund kommune
Sindre.klokk@gmail.com

Brukarrepresentant kommune
Frode Wærøy, Mental Helse/ Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
fwaroy@gmail.com

Brukarrepresentant HMR
Lasse Honningsvåg, FFO
lassealexander@hotmail.com

Brukarrepresentant HMR, vara
Kai Knutsen Sivertsen, RIO En Landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet
kai.knutsen.sivertsen@alesund.kommune.no
kai.knutsen.sivertsen@helse-mr.no

Brukarrepresentant kommune, vara
Anna Margrethe​ Drægebø Moe, Mental Helse/ FFO
amdm1073@gmail.com​

Sekretariat - representant regionråd
Bodil Marit Haugen Våge, rådgivar Ålesund kommune
Bodil.Marit.Haugen.Vage@alesund.kommune.no​​

Sekretariat - representant HMR
Jenni Mari Hildre Dimmen, Rådgiver Lærings og mestringssenteret
jenni-Mari.dimmen@helse-mr.no

​Kommande møte

Fredag 12.01.24 Teamsmøte

Fredag 01.03.24 Fysisk Sykkylven/ Stranda

Fredag 07.06.24 Teamsmøte

Fredag 30.08.24 Teamsmøte

Fredag 04.10.24 Fysisk Helse Møre og Romsdal

Fredag 22.11.24 Teamsmøte

Med atterhald om endringar

Referat 30.10.23 (pdf)

Referat 22.09.23 (pdf)

Referat 02.06.23 (pdf)

Referat 04.05.23 (pdf)


Referat 17.02.23 (Fellesmøte med LSU Volda) (pdf)

Referat 09.09.22 (pdf)

Referat 29.04.22 (pdf)

Referat 04.02.22 (pdf)

Referat 26.11.21 (pdf)

Referat 17.09.21 (pdf)

Eldre referat frå Lokalt samhandlingsutvalg:
17.februar 2021

14.oktober 2020

23.oktober 2019

10.april 2019 

24.oktober 2018

25. april 2018

15.03.2017

05.10.2016

02.05.2016​​

Leiar:
Synnøve Vasstrand Synnes, kommunalsjef, Ålesund kommune
synnove.vasstrand.synnes@alesund.kommune.no ​

Nestleiar:
Jørn-Åge Longva, konstituert avdelingssjef medisin
Jorn-Age.Longva@helse​-mr.no

For førespurnad til Lokalt samarbeidsutval Ålesund ta kontakt med sekretariat ved:

Bodil Marit Haugen Våge, rådgivar Ålesund kommune, Helseressurs Nordre Sunnmøre
Bodil.Marit.Haugen.Vage@alesund.kommune.no​​​

Jenni Mari Hildre Dimmen, Rådgiver Lærings og mestringssenteret
jenni-Mari.dimmen@helse-mr.no

Pasientsentrert helsetenesteteam (PSHT)

Heimeoppfølging av eldre pasientar med samansette og kroniske sjukdommar.
Les meir om Pasientsentrert helsetenesteteam (PSHT)
Ei støttande hand. Pasient og helsepersonell
Sist oppdatert 10.08.2023