Lokalt samarbeidsutval Molde

Formålet til lokale samarbeidsutval er å vere eit forum for forbetringsarbeid og samarbeid mellom sjukehus og kommunane i opptaksområdet. Lokale samarbeidsutval skal i hovudsak behandle saker som gjeld det enkelte opptaksområde for sjukehus og som ikkje har konsekvensar for samarbeid i andre deler av fylket.  Lokale samarbeidsutval rapporterer til strategisk samarbeidsutval.

  1. Kartlegge, initiere, følgje opp og implementere forbetringar på operativt nivå med mål om gode samhandlingsløysingar og standardiserte pasientforløp.

  2. Prioriteringa skal blant anna bygge på registrerte samhandlingsavvik og input frå årleg samarbeidsmøte mellom sjukehuset og kommunane.

  3. Forankre og bidra i implementering av vedtatte handlingsplanar og retningslinjer frå blant anna Faglige samarbeidsutval.

  4. Skal i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret, pasientorganisasjonar, frisklivssentralar og eventuelt andre relevante i kommunar og sjukehus, bidra til utvikling og bruk av lærings- og meistringstiltak for å førebygge og utsette behovet for helsetenester.

Aukra kommune
Jan Erik Hovdenak, kommunalsjef (sekretariat LSU Molde)
Jan.Erik.Hovdenak@aukra.kommune.no

Hustadvika kommune
Jan Morten Dale, kommunalsjef
jan.morten.dale@hustadvika.kommune.no

Molde kommune
Tanja Thalén, kommunalsjef (leiar LSU Molde)
tanja.thalen@molde.kommune.no

Rauma kommune
Margrete Grinaker Berle, Helse- og omsorgssjef (varapresentant i SSU)
margrete.berle@rauma.kommune.no

Vestnes kommune

Monica Beinset, kommunalsjef
monica.beinset@vestnes.kommune.no

Klinikk sjukehuset Nordmøre og Romsdal
Mette Malme, seksjonsleder medisins sengepost B, Molde
​mette.malme@helse-mr.no

Klinikk sjukehuset Nordmøre og Romsdal
Hilde Kvalsnes Aas, avdelingssjeff kirurgi, ØHN og gyn/føde
Hilde.Kvalsnes.Aas@helse-mr.no

Klinikk sjukehuset Nordmøre og Romsdal
Trude Solenes, kvalitetsrådgiver klinikk SNR (nestleiar LSU Molde)
trude.gudbrandsen.solenes@helse-mr.no

Klinikk for psykisk helse og rus
Line Lingen, avdelingssjef stab psykisk helse og rus
line.therese.heggem.lingen@helse-mr.no

Klinikk for psykisk helse og rus
Hilde Sivertsen, seksjonsleiar BUP
hilde.sivertsen@helse-mr.no

Fastlege/praksiskonsulent
Camilla Thilde Svela, fastlege Molde kommune, praksiskonsulent​
thilde.camilla.svela@helse-mr.no

Brukarrepresentant kommune
Anders Johnsen, Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL)
andersj1957@outlook.com​

Brukarrepresentant kommune, vara
Oddrun Beyer Holm, Mental Helse
oddrun83@gmail.com​

Brukarrepresentant Helse Møre og Romsdal (HMR)
Atle Tangen, FFO
atle.tangen1@gmail.com
atle.tangen@helse-mr.no

Brukarrepresentant HMR, vara
Bjørn Aske, Kreftforeningen
bjoernaske@gmail.com
bjorn.johan.aske@helse-mr.no

Observatør
Astrid Ljøkjell Solem,
Rådgiver Lærings og meistringssenteret, Seksjon for samhandling HMR
Astrid.Ljokjell.Solem@helse-mr.no

Neste møte: 01.12.23 - LSU Molde (Rauma)

 

Kommande møte: Våren 2024

 

Felles møter LSU Molde og Kristiansund:

Fredag 26.01.24 Bystyresalen Kristiansund, kl. 09.00 - 15.00

Fredag 31.05.24 Molde, kl. 09.00 - 13.00

Fredag 20.09.24 Hjelset, kl. 09.00 - 15.00

Fredag 13.12.24 sted ikke bestemt ennå, kl. 09.00 - 13.00

Referat 01.12.2023 (pdf)

Referat 20.10.23 (pdf) - Fellesmøte LSU Kristiansund/Molde

Referat 01.09.23 (pdf)

Referat 05.05.23 (pdf)

Referat 25.01.23 (pdf)

Referat 02.12.22 (pdf)

Referat 21.10.22 (pdf) - Fellesmøte LSU Kristiansund/Molde

Referat 02.09.22 (pdf)

Referat 15.06.22 - Ekstraord. kortmøte handlingsplanar (pdf)

Referat 20.05.22 (pdf)


Referat 18.03-22 (pdf) ​- Fellesmøte LSU Kristiansund og LSU Molde

Referat 18.03.22 (pdf)​ 

Referat 21.01.22 (pdf)

Referat 26.11.21 (pdf)

Referat 08.11.2021 (pdf)

Referat 01.10.2021​ - Fellesmøte LSU Molde og LSU Kristiansund​
 
Referat 27.08.2021 (pdf)

Leiar LSU Molde:
Tanja Thalén, kommunalsjef
tanja.thalen@molde.kommune.no

Nestleiar LSU Molde:
Trude Solenes, kvalitetsrådgiver Klinikk SNR
trude.gudbrandsen.solenes@helse-mr.no


For førespurnad til Lokalt samarbeidsutval Molde ta kontakt med sekretariat ved:

Jan Erik Hovdenak, kommunalsjef
Jan.Erik.Hovdenak@aukra.kommune.no

Fra floskel til handling

Prosjektet "Fra floskel til handling" er eit individuelt tilpassa helsetilbod for eldre eller skrøplege multisjuke pasientar med fokus på bruk av forhandssamtaler og palliativ plan
Les meir om Fra floskel til handling
Illustrasjonsbilde Tusenfryd
Sist oppdatert 16.08.2023