Partnerskapsmøte

Formålet til partnerskapsmøte er å vere ein møteplass for å utvikle helsetenesta til det beste for befolkninga i Møre og Romsdal. Dette vere seg å informere om utfordringar, skape ei felles forståing og forankre strategi for å løyse felles utfordringar.

  1. Drøfte utfordringsbiletet og tilrå felles utviklingsretning og innsatsområde​ for å utvikle helsetenestene i Møre og Romsdal.

  2. Godkjenne felles Årsrapport for Helsefellesskap Møre og Romsdal.

  3. Delegere oppgåver til Strategisk samarbeidsutval og Felles samarbeidssekretariat​ (samarbeidssekretariatet).

  4. Fastsette tidspunkt og tema for Utvida samarbeidsmøte.

Frå Helse Møre og Romsdal helseføretak (HMR)​:
​Ingve Theodorsen, styreleiar, styret HMR
 
Gerd Marit Langøy, nestleiar, styret HMR
gerd.marit.langoy@gmail.com​
 
May Helen Molvær Grimstad (nestleiar partnerskapsmøte)
Kommunikasjon og samhandlingsdirektør, HMR
May.Helen.Molver.Grimstad@helse-mr.no
 
Olav Terje Lødemel
Administrerande direktør HMR
olav.terje.lodemel@helse-mr.no
 
Erik Solligård (under arbeid)
Fagdirektør, Fagavdelinga HMR
erik.solligard@helse-mr.no​​

Kjetil Lundberg
HR-direktør, HR-avdelinga​ HMR
kjetil.lundberg@helse-mr.no

Ståle Hoff
Klinikksjef, Klinikk for psykisk helse og rus
 
Lars Erik Sjømæling
Klinikksjef, Klinikk for prehospitale tjenester
 
Siri Talseth Frilund
Klinikksjef, Klinikk for kreft og rehabilitering

Britt Rakvåg Roald
Klinikksjef, Nye Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)
 
Øyvind Eiksund Nytun
Klinikksjef, Klinikk Volda sjukehus
 
Elisabeth Siebke
Klinikksjef, Klinikk Ålesund sjukehus
 
Stian Endresen
Leiar praksiskonsulentordninga HMR, fastlege Ulstein kommune
 
Thilde Camilla Svela, 1. vara
Fastlege Molde kommune, praksiskonsulent Romsdal
Thilde.Camilla.Svela@helse-mr.no

Andreas Nybrott Hals, 2. vara
Fastlege Kristiansund kommune, praksiskonsulent Nordmøre
Andreas.Nybrott.Hals@helse-mr.no 
 
 
Nordmøre interkommunale politiske råd (Nordmøre IPR)
Ingrid Ovidie Rangønes
Ordfører Averøy kommune

Ståle Refstie, vara. Ordfører Sunndal kommune
stale.refstie@sunndal.kommune.no

Odd Arild Bugge, 
Kommunedirektør Tingvoll kommune
Birgit Iversen Eckhoff, 1. vara. Kommunedirektør Smøla kommune
birgit.eckhoff@smola.kommune.no
 
Geir Nielsen (ikke bekreftet)
Einingsleiar, Aure kommune
geir.nielsen@aure.kommune.no​
 
Kommunalsjef, avventer beskjed.
 
 
Romsdal ​​interkommunalt ​​politisk råd (Romsdal IPR)
Trygve Grydeland 
Ordfører Molde kommune
trygve.grydeland@molde.kommune.no
 
Yvonne Wold, vara. Ordfører Rauma kommune
yvonne.wold@rauma.kommune.no

Per Sverre Ersvik (leiar partnerskapsmøte)
Kommunedirektør Hustadvika kommune
 
Kristian Skålhavn, vara. Kommunedirektør Vestnes kommune
kristian.skaalhavn@vestnes.kommune.no
 
Jan Erik Hovdenak
Distriktssjef Aukra kommune
jan.erik.hovdenak@aukra.kommune.no
 
 
Sunnmøre regionråd - Søre​
Sølvi Dimmen
Ordførar Volda kommune
 
Verner Larsen
Kommunedirektør Ulstein kommune
 
Svein Berg-Rusten
Kommunalsjef​ Volda kommune

Sverre Leivdal, 1. vara
Varaordførar i Volda kommune
sverre.leivdal@volda.kommune.no​

Rune Sjurgard, 2. vara
Kommunedirektør i Volda kommune
Rune.Sjurgard@volda.kommune.no


Sunnmøre regionråd - Nordre
Håkon Lykkebø Strand
Ordførar Ålesund kommune
Hakon.Lykkebo.Strand@alesund.kommune.no

 
​Kjetil Fylling
Kommunalsjef Sula kommune
 
Bente Glomset Vikhagen
Kommunedirektør Sula kommune
bente.glomset.vikhagen@sula.kommune.no​

 
Brukerrepresentant frå kommune
Helge Hansen
PROFO (Prostatakreftforeningen)
 
 
Brukerrepresentant frå kommune, vara
Øistein Edvardsen
LPP (Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse)
 
 
Brukerrepresentant helseføretak
Paula Næss Skår
Leiar av Brukarutvalet (BU)
 
 
Brukerrepresentant helseføretak, vara
Ann Helene Skare
Nestleiar Brukarutvalet (BU)
he-skare@online.no​
 
 
Observatør
Karin Müller Mikaelsen, Fylkeslege, Statsforvaltaren
karin.mueller.mikaelsen@statsforvalteren.no
 
 
HMR vara
Heidi Nilsen, 1. vara, konstituert adm. direktør HMR​
Heidi.Nilsen@helse-mr.no
 
Helge Storøy, 2. vara, Direktør for e-helse og teknologi, HMR
helge.storoy@helse-mr.no 
 
Henrik Erdal, 3. vara, ass. fagdirektør Helseplattformen
Henrik.Erdal@helse-mr.no​​

I tillegg møter samarbeidssekretariatet fast

Møteplan Partnerskapsmøte 2024

Torsdag 13. juni 2024 I Ålesund.

Utvida samarbeidsmøte i tilknytning til KS Møre og Romsdal sitt haustmøte. Dato under avklaring (oktober eller november 2024)

Har du spørsmål eller ønsker å kome i kontakt med partnerskapsmøte​, ta kontakt med

Leiar partnerskapsmøte:

Per Sverre Ersvik, Kommunedirektør Hustadvika kommune

​Nestleiar partnerskapsmøte:
May Helen Molvær Grimstad
Kommunikasjon og samhandlingsdirektør, HMR
May.Helen.Molver.Grimstad@helse-mr.no​

Sist oppdatert 04.09.2023