Partnerskapsmøte

Formålet til partnerskapsmøte er å vere ein møteplass for å utvikle helsetenesta til det beste for befolkninga i Møre og Romsdal. Dette vere seg å informere om utfordringar, skape ei felles forståing og forankre strategi for å løyse felles utfordringar.

  1. Drøfte utfordringsbiletet og tilrå felles utviklingsretning og innsatsområde​ for å utvikle helsetenestene i Møre og Romsdal.

  2. Godkjenne felles Årsrapport for Helsefellesskap Møre og Romsdal.

  3. Delegere oppgåver til Strategisk samarbeidsutval og Felles samarbeidssekretariat​ (samarbeidssekretariatet).

  4. Fastsette tidspunkt og tema for Utvida samarbeidsmøte.

Frå Helse Møre og Romsdal helseføretak (HMR)​:
Ingve Theodorsen, styreleiar, styret HMR
 
Gerd Marit Langøy, nestleiar, styret HMR
gerd.marit.langoy@gmail.com​
 
May Helen Molvær Grimstad (nestleiar partnerskapsmøte)
Kommunikasjon og samhandlingsdirektør, HMR
May.Helen.Molver.Grimstad@helse-mr.no
 
Olav Terje Lødemel
Administrerande direktør HMR
olav.terje.lodemel@helse-mr.no
 
Erik Solligård
Fagdirektør, Fagavdelinga HMR
erik.solligard@helse-mr.no​​

Kjetil Lundberg
HR-direktør, HR-avdelinga​ HMR
kjetil.lundberg@helse-mr.no

Ståle Hoff
Klinikksjef, Klinikk for psykisk helse og rus
 
Lars Erik Sjømæling
Klinikksjef, Klinikk for prehospitale tjenester
 
Siri Talseth Frilund
Klinikksjef, Klinikk for kreft og rehabilitering

Britt Rakvåg Roald
Klinikksjef, Nye Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)
 
Palma Hånes
Klinikksjef, Klinikk Volda sjukehus
 
Elisabeth Siebke
Klinikksjef, Klinikk Ålesund sjukehus
 
Stian Endresen
Leiar praksiskonsulentordninga HMR, fastlege Ulstein kommune
 
Thilde Camilla Svela, 1. vara
Fastlege Molde kommune, praksiskonsulent Romsdal
Thilde.Camilla.Svela@helse-mr.no

Andreas Nybrott Hals, 2. vara
Fastlege Kristiansund kommune, praksiskonsulent Nordmøre
Andreas.Nybrott.Hals@helse-mr.no 
 
Nordmøre interkommunale politiske råd (Nordmøre IPR)
Ingrid Ovidie Rangønes
Ordfører Averøy kommune
 
Odd Arild Bugge
Kommunedirektør Tingvoll kommune
Geir Nielsen (ikke bekreftet)
Einingsleiar, Aure kommune
geir.nielsen@aure.kommune.no​
 
Romsdal ​​interkommunalt ​​politisk råd (Romsdal IPR)
Torgeir Dahl
Ordførar Molde kommune
 
Per Sverre Ersvik (leiar partnerskapsmøte)
Kommunedirektør Hustadvika kommune
 
Jan Erik Hovdenak
Kommunalsjef Aukra kommune
 
Sunnmøre regionråd - Søre​
Sølvi Dimmen
Ordførar Volda kommune
 
Verner Larsen
Kommunedirektør Ulstein kommune
 
Svein Berg-Rusten
Kommunalsjef​ Volda kommune
 
Sunnmøre regionråd - Nordre
Eva Vinje Aurdal
Ordføra​r Ålesund kommune
 
​Kjetil Fylling
Kommunalsjef Sula kommune
 
Bente Glomset Vikhagen
Kommunedirektør Sula kommune
bente.glomset.vikhagen@sula.kommune.no​

Brukerrepresentant frå kommune
Helge Hansen
PROFO (Prostatakreftforeningen)
 
Brukerrepresentant frå kommune, vara
Øistein Edvardsen
LPP (Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse)
 
Brukerrepresentant helseføretak
Paula Næss Skår
Leiar av Brukarutvalet (BU)
 
Brukerrepresentant helseføretak, vara
Ann Helene Skare
Nestleiar Brukarutvalet (BU)
he-skare@online.no​
 
Observatør
Grete Teigland, Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
fmmrgrte@statsforvalteren.no ​​

Observatør, vara
Karin Müller Mikaelsen, Fylkeslege, Statsforvaltaren

Kommune vara Nordmøre interkommunalt politisk råd​​ (Nordmøre IPR)
Ståle Refsti, 1. vara
Ordfører Sunndal kommune, nestleiar NIPR
 
Kommune vara Nordmøre IPR
Birgit Iversen Eckhoff, 2. vara
Kommunedirektør Smøla kommune
 
Kommune vara Romsdal interkommunalt politisk råd (Romsdal ​​IPR)​​
Odd Jørgen Nilssen, 1. vara
Ordfører Aukra kommune
 
Kommune vara Romsdal IPR
Toril Hovdenak, 2. vara
Kommunedirektør Rauma
 
Kommune vara Søre Sunnmøre regionråd
Sverre Leivdal, 1. vara
Varaordførar i Volda kommune
sverre.leivdal@volda.kommune.no​

Rune Sjurgard, 2. vara
Kommunedirektør i Volda kommune
Rune.Sjurgard@volda.kommune.no
 
Kommune vara Nordre Sunnmøre regionråd
Siv Katrin Ulla, 1. vara
Utvalsleiar Komite for helse og omsorg i Ålesund kommune
Siv.Katrin.Ulla@alesund.kommune.no

Karl Andre Birkhol, 2.vara
Kommunedirektør i Fjord kommune
karl.andre.birkhol@fjord.kommune.no

HMR vara
Heidi Nilsen, 1. vara, konstituert adm. direktør HMR​
Heidi.Nilsen@helse-mr.no
 
Helge Storøy, 2. vara, Direktør for e-helse og teknologi, HMR
helge.storoy@helse-mr.no 
 
Henrik Erdal, 3. vara, ass. fagdirektør Helseplattformen
Henrik.Erdal@helse-mr.no​​

I tillegg møter samarbeidssekretariatet fast

Møteplan Partnerskapsmøte 2024

Onsdag 15. Mai 2024

Utvida samarbeidsmøte i tilknytning til KS Møre og Romsdal sitt haustmøte. Dato under avklaring (oktober eller november 2024)

Har du spørsmål eller ønsker å kome i kontakt med partnerskapsmøte​, ta kontakt med

Leiar partnerskapsmøte:

Per Sverre Ersvik, Kommunedirektør Hustadvika kommune

​Nestleiar partnerskapsmøte:
May Helen Molvær Grimstad
Kommunikasjon og samhandlingsdirektør, HMR
May.Helen.Molver.Grimstad@helse-mr.no​

Sist oppdatert 04.09.2023