Samarbeidsavtale og retningslinjer

Etter lov om kommunale helse- og omsorgstenester (2011) er kommuner og helseføretak pålagt å inngå samarbeidsavtale. Samarbeidsavtalen, tidlegare kalla samhandlingsavtalen, har til formål å konkretisere oppgåve- og ansvarsfordelinga mellom kommunane og helseføretaket, og skal bidra til at pasientar og brukarar får eit heilskapleg tilbod om helse- og omsorgstenester.

Skikkelse
Sist oppdatert 21.03.2024