Samarbeidsavtale og retningslinjer

Etter lov om kommunale helse- og omsorgstenester (2011) er kommuner og helseføretak pålagt å inngå samarbeidsavtale. Samarbeidsavtalen, tidlegare kalla samhandlingsavtalen, har til formål å konkretisere oppgåve- og ansvarsfordelinga mellom kommunane og helseføretaket, og skal bidra til at pasientar og brukarar får eit heilskapleg tilbod om helse- og omsorgstenester.

Skikkelse

Samarbeidsavtale

Den nyaste Samarbeidsavtalen frå 2020 (tidlegare kalla Samhandlingsavtalen) mellom kommunene og Helse Møre Romsdal HF
Les Samarbeidsavtalen (pdf)
Illustrasjonsbilde Helsefellesskap og samarbeid
Sist oppdatert 29.06.2023