Reforhandling av samhandlingsavtalen

Samhandlingsavtalen har til formål å konkretisere oppgåve- og ansvarsfordelinga mellom kommunen og helseføretaket, og skal bidra til at pasientar og brukarar mottar eit heilskapleg tilbod om helse- og omsorgstenester. Vi er pliktige til å evaluere avtalen kvart andre år med mål om at avtalen utviklast til å bli eit godt rammeverk for samhandlinga til pasienten sitt beste. Avtalen er revidert i 2021 og heiter no Samarbeidsavtale. Les under om prosessen som førte fram til den reviderte avtalen og den eldre utgåva av samhandlingsavtalen.

2020:

05.november  Referat

28 -29. oktober  Referat

30.januar      Referat

27.februar    Referat

20.april          Referat                           

04.mai           Referat

11.mai           Referat

18.mai           Referat

25.mai           Referat

28.mai           Referat

05.juni           Referat

11.juni           Referat

20.august      Referat

2019:

30.januar      Referat

17.januar:     Referat                            

26.august     Referat

14.oktober:   Referat

20.november   Referat

2018: 

8.november:  Protokoll                       

Sist oppdatert 20.02.2024