Melde frå om feil i HP

Slik kan våre samarbeidsparter melde frå om feil i Helseplattformen.

Publisert 26.04.2024
Sist oppdatert 29.04.2024
 1. Teknisk feil ved meldingsutveksling skal varslast til meldingsansvarleg på e-post: meldingsansvarlig@helse-midt.no  NB! Dersom du skal bruka denne kanalen, kan du ikkje angi sensitive pasientdata.
 2. Ved melding om feil i Helseplattformen der det er nødvendig å gjengi sensitive pasientdata, skal du bruke Altinn-skjema (krev innlogging med Bank-id):

 

Informasjon om Altinn-skjemaet:

 • Skjemaet skal brukast ved melding om feil i Helseplattformen der det er nødvendig å angi sensitive pasientdata
 • Dersom noko hastar, ta direkte kontakt med aktuell klinikk og seksjon direkte eller via sentralbordet
 • Sentralbord Sunnmøre
  70105000
 • Sentralbord Nordmøre og Romsdal
  71120000
 • Ved alvorlege feil i HP med fare for liv og helse, ring HEMIT
  03612
 • Viss du ikkje ønsker å fylle ut og sende inn Altinn-skjema som privatperson, men på vegne av verksemda du jobbar i, må du få delegert tilgang til enkelttenesta «Melding om feil i Helseplattformen (HMR HF)» eller rolla Utfyller/Innsender. Det er tilrådd å berre gi tilgang til enkelttenesta.
  Her finst informasjon om det å delegere 

Feil og førespurnader knytt til HP-link skal du melde her : Support – HP Link