Slik bruker vi e-meldingar

Etter innføringa av Helseplattformen har Helse Møre og Romsdal laga ei nettside som forklarer bruk av e-meldingar.

Publisert 28.05.2024

– Her forsøker vi å tydleggjere bruken av dei ulike meldingstypane, fortel samhandlingssjef Eli Otterlei om den nye sida.    

 

Vi følgjer dei nasjonale standardane for korleis ulike meldingstypar skal brukast.